Allmän kurs - grund

deltagare på folkhögskolan gör en väggmålning av ett träd
Allmän kurs - grund passar dig som har ofullständig grundskoleutbildning. Du får chans att läsa in grundskoleämnen i lugn takt, i en mindre grupp och med mycket lärarstöd. Möjlighet finns även att börja läsa in vissa gymnasiebehörigheter. Kursen kan ge dig grundskolekompetens och behörighet att studera vidare på gymnasienivå. Studierna bedrivs på heltid.

TYVÄRR KOMMER VI INTE KUNNA TA IN NYA STUDERANDE TILL VÅRTERMINEN 2022 FÖR ALLMÄN KURS - GRUND.

 

Allmän kurs - grund passar dig som har ofullständig grundskoleutbildning. Du får chans att läsa in grundskoleämnen i lugn takt, i en mindre grupp och med mycket lärarstöd. Möjlighet finns även att börja läsa in vissa gymnasiebehörigheter. Kursen kan ge dig grundskolekompetens och behörighet att studera vidare på gymnasienivå. Studierna bedrivs på heltid.

Den här utbildningen vänder sig särskilt till dig som vill studera i liten grupp och ha möjlighet till stort lärarstöd. Du läser in grundskolebehörighet och börjar, beroende på vad du har med dig, att ta några behörigheter på gymnasienivå. Kursen ger dig möjlighet att vidga dina perspektiv och stärka ditt självförtroende tillsammans med andra. Du kommer att få nya insikter om dig själv och andra, om vårt samhälle och om världen. Under trygga omständigheter får du möjlighet att förbereda dig för vidare studier på gymnasienivå. Kursen har särskilt fokus på att vi ska må bra tillsammans och växa som människor.

Ämnen och teman

Grundskolekompetens innebär godkänt i ämnena svenska / svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska. Särskilt fokus kommer därför att läggas vid dessa ämnen. Vi integrerar ofta ämnena med varandra i teman. Förutom vårt hemtrevliga klassrum i Liljeholmen låter vi även staden och naturen vara vårt klassrum ibland. Då går vi på museer, besöker riksdagen, ser en teaterpjäs eller gör något annat som intresserar er deltagare.  Vi deltar också i skolgemensamma aktiviteter såsom tema- och friluftsdagar. Möjlighet kommer att finnas till att skapa aktiviteter och att utveckla nya sidor hos sig själv. 

En individuell studieplan som passar dig

I början av terminen utformar du tillsammans med din mentor på kursen en studieplan på ett eller flera år, beroende på tidigare studier samt vilken takt du vill läsa i.

Allmän kurs ger behörighet till vidare studier

Allmän kurs på folkhögskola är en alternativ väg till behörighet inför fortsatta studier på gymnasienivå på folkhögskola eller komvux.

Antagningsvillkor och intyg efter avslutad utbildning

För att börja Allmän kurs - grund finns inga formella antagningskrav. För dig som har kommit till Sverige i vuxen ålder, bör du vara klar med de första två delkurserna i svenska som andra språk - grund, alternativt ha motsvarande kunskaper i svenska språket. Du måste fylla lägst 18 år under 2022.

När du slutar får du ett intyg över de behörigheter du tagit. Intyget ger dig möjlighet att söka vidare till studier inom folkhögskola och övrig vuxenutbildning.

Kostnadsfri utbildning som är studiemedelsberättigad

Studier på folkhögskola är avgiftsfritt, men vi tar ut en materialavgift varje termin. Avgiften täcker studiematerial, studiebesök, försäkring m.m. Beloppet för vårterminen 2022 är 700 kr, varav 300 kr delbetalas som en bekräftelse i samband med antagning. Skolan erbjuder möjlighet att hyra dator. 

Alla allmänna kurser på Stadsmissionens folkhögskola är CSN-berättigade. Det finns en begränsning hur många veckor du kan studera med studiemedel. Om du har studerat tidigare bör du kontrollera så att du vet hur många veckor du har kvar, som du kan ansöka om studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s hemsida

Vårterminen 2022 

10 januari - 3 juni 2022  

Lena Sultan
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, lärare tema
Ninni Hasselberg
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, mentor allmän kurs samt lärare svenska kök

Korta fakta

  • För dig som har ofullständig grundskoleutbildning
  • Förbereder för studier på gymnasienivå
  • Små grupper
  • Stort lärarstöd
  • Individuell studieplan
  • Kostnadsfri utbildning