Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Stadsmissionens Folkhögskola
Meny
Sök
Stadsmissionens Folkhögskola

Allmän kurs - med social inriktning

Deltagare Allmän kurs social inriktning
Saknar du betyg från grundskolan eller gymnasiet men vill läsa vidare? Allmän kurs med social inriktning på Stadsmissionens Folkhögskola passar dig som vill läsa vidare på högskolan inom samhälle, sociala frågor eller pedagogik.

Studier på folkhögskola allmän kurs är en alternativ väg till behörighet inför fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola. När du börjar på allmän kurs utformar du tillsammans med din mentor en studieplan på ett till tre år beroende på dina tidigare studier och tidigare arbetslivserfarenhet. På social inriktning läggs stort fokus på hur vi människor fungerar i samspel med andra och hur samhället formas. Har du ett genuint intresse för samhället och människan är detta kursen för dig. Utbildningen passar dig som till exempel vill bli socionom eller behandlingspedagog. 

Arbeten i mindre grupper på allmän kurs

Det som är utmärkande för studier på folkhögskola är att lärandet sker i mindre grupper och att du bidrar till undervisningen genom att delta i diskussioner och presentationer. På allmän kurs tränar du dig på att samarbeta samt utvecklar förmågan att reflektera kring till exempel gruppdynamik och roller. De flesta ämnen läser du i temablock istället för att läsa exempelvis samhällskunskap eller historia enskilt på schemat. På social inriktning läser du exempelvis teman som: rasismens historia, svensk socialhistoria och den ekologiska utmaningen. Du som behöver kan läsa svenska som andraspråk. Du läser även engelska och matematik separat i nivåindelade grupper.

Du presenterar din kunskap på olika sätt

En annan viktig del av studier på folkhögskola och är att du lär dig att visa och presentera dina kunskaper på andra sätt än bara i textform. På allmän kurs använder du gestaltande presentationer och visar upp dina arbeten för andra till exempel som en tidning eller som en utställning. Du gör också studiebesök och egna undersökningar. Under tredje läsåret ingår en handledd praktikperiod på Stockholms Stadsmission eller någon annan verksamhet med social anknytning. En obligatorisk studieresa som delvis bekostas av deltagarna genomförs också.

Övriga aktiviteter

En gång i veckan har du ett ämne som kallas Mitt val. Det finns olika aktiviteter att välja mellan, till exempel motion, spela instrument eller måleri. Varje vecka samlas folkhögskolans deltagare för en gemensam samling med uppträdanden eller ett föredrag. Under året anordnas också aktiviteter som studie- och teaterbesök, stadsvandringar, friluftsdag och temadagar. Varje vinter genomförs traditionsenligt Operation Medmänniska. Då samlar vi in pengar till Stockholms Stadsmissions sociala verksamheter.

Kostnadsfri utbildning

Studier på folkhögskola är avgiftsfritt, men skolan tar varje termin ut en materialavgift som delvis täcker t ex kopiering, lån av läromedel och studiebesök. Materialavgiften är 700 kr per termin, varav 300 kr förskottsbetalas som en bekräftelse i samband med antagning. Eventuella avgiftsbelagda aktiviteter som tillkommer är frivilliga. Deltagaren står själv för kost, resor till och från skolan samt det material som förbrukas, som pennor och block.

Studierna berättigar till studiemedel via CSN.

Vid skolstart erbjuds deltagaren att hyra bärbar dator av skolan. För hyra av dator tillkommer 200 kr per termin utöver materialavgiften. Hyran för dator reduceras inte vid kortare studieperioder, till exempel på grund av avbrott. 

Läsårstider

9 januari 2019 - 7 juni 2019

20 augusti 2019 - 18 december 2019

Pia Wikström
Stadsmissionens Folkhögskola
Skolsekreterare

Korta fakta

  • Fokus på samhällsvetenskap och socialt arbete
  • Bra förberedelse för högre studier
  • Läs 1-3 år beroende på studiebakgrund
  • Tematiska studier
  • Grupparbeten och diskussioner
  • Praktik inom sociala verksamheter