Allmän kurs - social inriktning, åk 3

Deltagare Allmän kurs social inriktning
Är du nyfiken på människan och hur vi fungerar socialt? Allmän kurs med social inriktning, årskurs 3, passar dig som i framtiden vill arbeta med människor eller studera till behandlingspedagog, lärare, socionom, polis eller andra utbildningar med pedagogisk, samhällsvetenskaplig eller social inriktning.

På social inriktning läggs stort fokus på hur vi människor fungerar i samspel med andra och hur samhället formas. Vi fokuserar på psykologi, sociologi, etik och sociala aspekter på samhälle och historia. Kursen ger en förberedelse inför högre studier inom samhällsvetenskaper och sociala frågor samt en orientering i vad socialt arbete kan innebära i teori och praktik.

På social inriktning arbetar du med temastudier som exempelvis rasismens historia, svensk socialhistoria och psykologiska perspektiv.

Vi använder ett aktivt perspektiv som genus och klass och har ett normkritiskt förhållningssätt. Du tränar dig på samarbete och utvecklar förmågan att reflektera kring gruppdynamik och roller. Det ingår även en handledd praktikperiod på Stockholms Stadsmission eller annan verksamhet med social anknytning.

Läs ämnen i olika temablock

De flesta ämnen läser du i temablock istället för att läsa exempelvis samhällskunskap eller historia enskilt på schemat. 

Något som är utmärkande för studier på folkhögskola är lärande i mindre grupper och att du bidrar till undervisningen genom att delta i diskussioner och presentationer.

Studiebesök är också en viktig del av allmän kurs. Under det tredje läsåret brukar vi göra en studieresa som delvis bekostas av deltagarna själva.

Presentera med hjälp av olika tekniker

Du lär dig presentera dina kunskaper på flera sätt. Du får till exempel pröva skulptur, foto, film, podcast, färg och form, och att skapa en utställning.

Gemensamma aktiviteter

Varje vecka samlas folkhögskolans deltagare för en gemensam samling med uppträdanden eller ett föredrag. Under året anordnas också aktiviteter som studie- och teaterbesök, stadsvandringar, friluftsdag och temadagar. 

Du får en individuell studieplan som passar dig

Allmän kurs på folkhögskola är en alternativ väg till behörighet inför fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola. När du börjar utformar du tillsammans med din mentor en studieplan på ett till två år utifrån dina tidigare studier och tidigare arbetslivserfarenhet. 

Vid behov kan du läsa svenska som andraspråk. Du läser även engelska och matematik separat i nivåindelade grupper.

Kostnadsfri utbildning som är studiemedelsberättigad

Det är avgiftsfritt att studera på folkhögskola, men varje termin tar vi ut en materialavgift som delvis täcker t ex kopiering, lån av läromedel och studiebesök. Materialavgiften är 700 kr per termin, varav 300 kr förskottsbetalas som en bekräftelse i samband med antagning. Eventuella avgiftsbelagda aktiviteter som tillkommer är frivilliga. Du står själv för kost, resor till och från skolan och för det material som förbrukas, som pennor och block.

Studierna berättigar till studiemedel via CSN.

Vid skolstart får du erbjudande om att hyra en bärbar dator av skolan. För hyra av dator tillkommer 200 kr per termin, utöver materialavgiften. Hyran för dator reduceras inte vid kortare studieperioder, till exempel på grund av avbrott. 

Läsårstider

2020

8 januari - 5 juni
18 augusti - 18 december 

2021

11 januari - 4 jun

Korta fakta

  • Fokus på samhällsvetenskap och socialt arbete
  • Högskoleförberedande
  • Berättigar till studiemedel
  • Alternativ till komvux
  • Grupparbeten och diskussioner
  • Praktik inom sociala verksamheter