Allmän kurs - social inriktning, år 3

Deltagare Allmän kurs social inriktning
Är du nyfiken på människan och hur vi fungerar socialt? Allmän kurs med social inriktning, år 3, passar dig som i framtiden vill arbeta med människor eller studera till behandlingspedagog, lärare, socionom, polis eller andra utbildningar med pedagogisk, samhällsvetenskaplig eller social inriktning.

ANSÖK HÄR

 

På allmän kurs med social inriktning läggs stort fokus på hur vi människor fungerar i samspel med andra och hur samhället formas. Vi fokuserar på psykologi, sociologi, etik och sociala aspekter på samhälle och historia. Kursen ger en förberedelse inför högre studier inom samhällsvetenskaper och sociala frågor samt en orientering i vad socialt arbete kan innebära i teori och praktik.

Du arbetar med temastudier som exempelvis rasismens historia, svensk socialhistoria och psykologiska perspektiv.

Vi använder ett aktivt perspektiv som genus och klass och har ett normkritiskt förhållningssätt. Du tränar dig på samarbete och utvecklar förmågan att reflektera kring gruppdynamik och roller. Det ingår även en handledd praktikperiod på Stockholms Stadsmission eller annan verksamhet med social anknytning.

Läs ämnen i olika temablock

De flesta ämnen läser du i temablock istället för att läsa exempelvis samhällskunskap eller historia enskilt på schemat. 

Något som är utmärkande för studier på folkhögskola är lärande i mindre grupper och att du bidrar till undervisningen genom att delta i diskussioner och presentationer.

Studiebesök är också en viktig del av kursen. Under det tredje läsåret brukar vi göra en studieresa som delvis bekostas av deltagarna själva.

Presentera med hjälp av olika tekniker

Du lär dig presentera dina kunskaper på flera sätt. Du får till exempel pröva skulptur, foto, film, podcast, färg och form, och att skapa en utställning.

Gemensamma aktiviteter

Under året anordnas också aktiviteter som studie- och teaterbesök, stadsvandringar, friluftsdag och temadagar. 

Du får en individuell studieplan som passar dig

Allmän kurs på folkhögskola är en alternativ väg till behörighet inför fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola. När du börjar utformar du tillsammans med din mentor en studieplan på ett till två år utifrån dina tidigare studier och tidigare arbetslivserfarenhet. 

Vid behov kan du läsa svenska som andraspråk. Du läser även engelska och matematik separat i nivåindelade grupper.

Antagningsvillkor och intyg efter avslutad utbildning

För att börja Allmän kurs år 3 krävs två år motsvarande gymnasiestudier (ca 1600 GY-poäng). När du avslutar dina studier får du ett intyg över de behörigheter du tagit samt ett omdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Intyget ger dig möjlighet att söka vidare till studier inom högskola, universitet eller yrkeshögskola och studieomdömet har betydelse vid antagningen.

Kostnadsfri utbildning som är studiemedelsberättigad

Studier på folkhögskola är avgiftsfritt, men vi tar ut en materialavgift varje termin. Avgiften täcker studiematerial, studiebesök, försäkring m.m. Beloppet för vårterminen 2022 är 700 kr, varav 300 kr delbetalas som en bekräftelse i samband med antagning. Skolan erbjuder möjlighet att hyra dator.

Alla allmänna kurser på Stadsmissionens folkhögskola är CSN-berättigade. Det finns en begränsning hur många veckor du kan studera med studiemedel. Om du har studerat tidigare bör du kontrollera så att du vet hur många veckor du har kvar, som du kan ansöka om studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s hemsida

Vårterminen 2022 

11 januari - 3 juni 2022

Maria Häggkvist
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, lärare tema
Oscar Sjöblom Bergqvist
Stadsmissionens folkhögskola
Mentor, engelsklärare

Korta fakta

  • Fokus på samhällsvetenskap och socialt arbete
  • Högskoleförberedande
  • Berättigar till studiemedel
  • Alternativ till Komvux
  • Grupparbeten och diskussioner
  • Praktik inom sociala verksamheter