"Jag vill lära känna klassen"

Terese Jonsson
2020-08-27
Therese Jonsson hann bara gå två månader på Allmän kurs innan hon liksom alla andra deltagare hänvisades till distansstudier på grund av Covid 19-restriktioner. Nu är hon lycklig över att vara tillbaka i skolbyggnaden på Buteljgatan 6, även om hälften av studietiden fortfarande sker på distans.

Therese Jonsson, 30, hade sett farm emot att börja Allmän kurs på folkhögskolan inte minst för att få studera i grupp och delta i skolans gemenskap. Men efter en positiv början i klassrum och gemensamhetsutrymmen förbyttes studieplatsen över en natt till det egna hemmet. 

- Det var tråkigt och jag blev rädd att tappa kontakten med de andra eftersom vi inte kunde ses. Vi skulle ju bara ha små korta onlinemöten.

Hur gick det med studierna?

- Väldigt bra ändå, men det krävdes mycket disciplin. Jag har jobbat hemifrån.

Vad har varit utmaningen?

- Hm.. Att inte ha någon att bolla med, då är det lätt att bli osäker på vad man gör.

Har du saknat grupparbeten?

- Ja det har jag verkligen. Det är så jag helst vill studera, dels i projektform som vi gör i temaämnet och just i grupp. Då tvingas man utmana sig själv och får nya infallsvinkar. Man lär sig ju av varandra och inte bara av läraren.

Vad ser du fram emot nu när ni är tillbaka?

- Jag vill lära känna klassen, jag har annars ett ganska begränsat socialt liv. Det är kul bara att komma hemifrån.

Vad uppskattar du mest med undervisningen?


- Att vi läser i projektform, Nu när vi har studerat hjärnan har vi lärt oss om både biologi och psykologi, vi har till och med kommit in på matematik. Hjärnan beräknar och kalkylerar ju väldigt mycket.

 

 

Karin Jacobson
Stadsmissionens Folkhögskola
Lärare på kursen Skriv för att nå ut. Kommunikationsansvarig Fhsk