Stadsmissionens Yrkeshögskola

Kontakta oss:

Årstaängsvägen 33
117 43 Stockholm
Sverige

Kort om skolan:

  • Nio av tio får jobb efter utbildningen
  • Enda yrkeshögskoleutbildningen till behandlingspedagog/socialpedagog i Stockholm
  • Innehållet utformat i samarbete med arbetsmarknaden
  • En tredjedel av utbildningen på praktik
  • 90 procent nöjda i studerandeenkät
Vill du jobba med att hjälpa människor i utsatta situationer? På Stadsmissionens Yrkeshögskola kan du läsa till behandlingspedagog/socialpedagog. Utbildningen är tvåårig och leder till en yrkeshögskoleexamen med stora chanser till jobb.

Nya lokaler VT22 och HT22

Då vårt hyreskontrakt i Liljeholmen går ut vid årsskiftet 21/22 kommer skolan att till terminsstart våren 2022 flytta till på Gustavslundsvägen 151G. I Alvik kommer skolan husera under hela vårterminen. Hållplats Alvik.

Till terminsstart höstterminen 2022 kommer skolan att flytta till Fleminggatan 113 på Kungsholmen. Skolan kommer sedan husera i dessa lokaler tills vidare. Hållplats Fridhemsplan.


Stadsmissionens Yrkeshögskola ligger idag i Liljeholmen, i centrala Stockholm, och erbjuder en yrkeshögskoleutbildning till behandlingspedagog/socialpedagog. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan drivs i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att utbildningen leds och hålls aktuell av en ledningsgrupp där majoriteten är representanter från yrkeslivet.

Lärande i arbete

En tredjedel av utbildningen är du på Lärande i arbete, det vill säga praktik på arbetsplatser som till exempel på Stockholms Stadsmissions akutboende för människor i hemlöshet, socialpsykiatrin och boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Föreläsare från fältet

Du får ofta möjlighet att lyssna på föreläsare med aktuell kunskap från fältet. Det kan vara en socialpedagog som berättar om arbetsmetoder på sin arbetsplats. Eller andra yrkesgrupper som bidrar med specialistkompetens till exempel inom missbruk och trauma.

Stadsmissionens värdegrund

Stadsmissionens Yrkeshögskola delar Stockholms Stadsmissions människosyn. Här jobbar vi utifrån alla människors lika värde och lika rättigheter, rätt till nya livschanser och förmåga till egenmakt och ansvar.

Yrkeshögskola logo