Stadsmissionens Yrkeshögskola

Kontakta oss:

Årstaängsvägen 33
117 43 Stockholm
Sverige

Kort om skolan:

  • Mer än nio av tio får jobb efter utbildningen
  • Enda yrkeshögskoleutbildningen till behandlingspedagog/socialpedagog i Stockholm
  • Innehållet utformat i samarbete med arbetsmarknaden
  • En tredjedel av utbildningen på praktik
  • 90 procent nöjda i studerandeenkät
Stadsmissionens Yrkeshögskola fortsätter, på inrådan från Folkhälsomyndigheten, med fjärrundervisning. Enstaka praktiska moment kan planeras in i skolan lokaler och då i mindre grupper/halvklass. Läs mer under Covid-19 hur skolan anpassar verksamheten.

Vill du jobba med att hjälpa människor i utsatta situationer? På Stadsmissionens Yrkeshögskola kan du läsa till behandlingspedagog/socialpedagog. Utbildningen är tvåårig och leder till en yrkeshögskoleexamen med stora chanser till jobb.

Nya lokaler VT22

Till terminsstart våren -22 kommer vi ha flyttat till nya lokaler. Var lokalerna kommer ligga är ännu inte klart, men sökningen är framför allt fokuserad till annan adress i Stockholm. När vi vet mer kommer vi att informera här på hemsidan. 


Stadsmissionens Yrkeshögskola ligger idag i Liljeholmen, i centrala Stockholm, och erbjuder en yrkeshögskoleutbildning till behandlingspedagog/socialpedagog. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan drivs i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att utbildningen leds och hålls aktuell av en ledningsgrupp där majoriteten är representanter från yrkeslivet.

Lärande i arbete

En tredjedel av utbildningen är du på Lärande i arbete, det vill säga praktik på arbetsplatser som till exempel på Stockholms Stadsmissions akutboende för människor i hemlöshet, socialpsykiatrin och boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Föreläsare från fältet

Du får ofta möjlighet att lyssna på föreläsare med aktuell kunskap från fältet. Det kan vara en socialpedagog som berättar om arbetsmetoder på sin arbetsplats. Eller andra yrkesgrupper som bidrar med specialistkompetens till exempel inom missbruk och trauma.

Stadsmissionens värdegrund

Stadsmissionens Yrkeshögskola delar Stockholms Stadsmissions människosyn. Här jobbar vi utifrån alla människors lika värde och lika rättigheter, rätt till nya livschanser och förmåga till egenmakt och ansvar.

Yrkeshögskola logo