Stadsmissionens Yrkeshögskola

Kontakta oss:

Årstaängsvägen 33
117 43 Stockholm
Sverige

Kort om skolan:

  • Mer än nio av tio får jobb efter utbildningen
  • Enda yrkeshögskoleutbildningen till behandlingspedagog/socialpedagog i Stockholm
  • Innehållet utformat i samarbete med arbetsmarknaden
  • En tredjedel av utbildningen på praktik
  • 90 procent nöjda i studerandeenkät
Stadsmissionens Yrkeshögskola övergår, på inrådan från Folkhälsomyndigheten, till distansstudier från och med 7 december till och med 6 januari.

Med hänsyn till rådande situation kring ökad smittspridning av Coronaviruset har lokala allmänna råd gått ut till olika regioner, bland annat region Stockholm. 19 november gick regeringen ut med ytterligare riktlinjer och råd. 22 november talade Statsministern till nationen och uppmanade var och en att ta sitt ansvar. Stadsmissionens yrkeshögskola beslutar att ställa om verksamheten till distans för att möta dessa råd, och det ansvar som ligger på verksamheter att underlätta för medborgare att följa allmänna råd, samt det arbetsgivaransvar som föreligger där man ska möjliggöra distansarbete där så är möjligt.


Vill du jobba med att hjälpa människor i utsatta situationer? På Stadsmissionens Yrkeshögskola kan du läsa till behandlingspedagog/socialpedagog. Utbildningen är tvåårig och leder till en yrkeshögskoleexamen med stora chanser till jobb.

Stadsmissionens Yrkeshögskola ligger i Liljeholmen i centrala Stockholm och erbjuder en yrkeshögskoleutbildning till behandlingspedagog/socialpedagog. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan drivs i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att utbildningen leds och hålls aktuell av en ledningsgrupp där majoriteten är representanter från yrkeslivet.

Lärande i arbete

En tredjedel av utbildningen är du på Lärande i arbete, det vill säga praktik på arbetsplatser som till exempel på Stockholms Stadsmissions akutboende för människor i hemlöshet, socialpsykiatrin och boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Föreläsare från fältet

Du får ofta möjlighet att lyssna på föreläsare med aktuell kunskap från fältet. Det kan vara en socialpedagog som berättar om arbetsmetoder på sin arbetsplats. Eller andra yrkesgrupper som bidrar med specialistkompetens till exempel inom missbruk och trauma.

Stadsmissionens värdegrund

Stadsmissionens Yrkeshögskola delar Stockholms Stadsmissions människosyn. Här jobbar vi utifrån alla människors lika värde och lika rättigheter, rätt till nya livschanser och förmåga till egenmakt och ansvar.

Yrkeshögskola logo