Stadsmissionens Skolstiftelse

En skola för ett mänskligare samhälle

Vi driver sex gymnasieskolor och en anpassad gymnasieskola i namnet Grillska gymnasiet. Vi bedriver också vuxenutbildning på Stadsmissionens Yrkeshögskola. Totalt utbildas nära 3000 studerande i våra skolor. Det gör oss till en av Sveriges största idéburna friskoleaktörerna.

Våra skolor är
idéburna friskolor

Friskolor utan vinstutdelning

Hos oss går skolpengen till skolan, undervisningen och till ständig förbättring samt utveckling.

Socialt engagemang
är grunden

Vi strävar efter att inspirera våra studerande till aktivt ansvarstagande och engagemang i samhället.

Religiöst och
politiskt obundna

Verksamheten i våra skolor har inga kopplingar till religiösa eller politiska intressen.

Aktuellt

Grillska i siffror

En majoritet

av våra elever känner
sig trygga i våra skolor

3000

elever och studerande

6

gymnasieskolor

1

anpassad gymnasieskola

300

medarbetare

1

yrkeshögskola

Att arbeta på Grillska

Vi arbetar för ett socialt hållbart samhälle, där alla har lika värde och rättigheter och där den enskilde har makten att forma sitt eget liv. Det speglas i skolmiljön och pedagogiken där vi arbetar med att stärka elevernas samhällsengagemang, hälsa och det sociala entreprenörskapet.