FRÅGOR och SVAR Covid-19

Här hittar du frågor och svar om vad som gäller på Stadsmissionens Yrkeshögskola under pågående pandemi. Har du ytterligare frågor, vänd dig direkt till skolan yrkeshogskolan@stadsmissionensyh.se

Var kan jag söka information?

Vad gör ni för att förhindra smittspridning i era lokaler?

Sedan 30 november studerar samtliga studerande på distans. Vid enstaka tillfällen kommer studerande att besöka skolan för vissa uppgifter. Fjärrundervisning pågår tills vidare. Skolan följer de allmänna råden.

Vad gör ni vid smitta på skolan?

När vi får kännedom om smitta på skolan, kontaktar vi regionens smittskydd för rådgivning och följer deras rekommendationer. Det kan exempelvis handla om att en klass där det finns smittad individ rekommenderas att undervisas på distans under en kortare period. Vi informerar personal på skolan samt berörd klass eller årskurs om att det finns smitta i klassen och om eventuella åtgärder med anledning av detta.

Distansundervisning

Kommer ni att ha distansundervisning?

Våra studenter studerar på distans.

Riskgrupp

Kan en studerande i riskgrupp gå till skolan utan att riskera att smittas?

Rekommendationen från myndigheterna är att man ska vara i skolan om man är frisk. Finns det osäkerhet eller oro behöver ni rådgöra med behandlande läkare eller vårdinstans om hur ni ska förhålla er till den rådande situationen. Håll skolan informerad.

Vi har en person i riskgrupp i hushållet - kan studerande få distansundervisning för att inte riskera att ta med smitta hem?

Distansundervisning kan i särskilda fall ges till studerande. Kontakta skolans utbildningsledare för att se om ni tillsammans kan lösa situationen.

LIA - Lärande I Arbete 

Vårt mål är att samtliga studerande ska kunna genomföra sin LIA på en praktikplats. I dagsläget är det inte aktuellt att ställa in LIA ute i arbetslivet. 

Jenny Rosvall
Stadsmissionens Folkhögskola | Stadsmissionens Yrkeshögskola
Studie- och yrkesvägledare