Anpassningar vid skolstart i augusti

2020-08-05
Folkhälsomyndigheten tar bort sin rekommendation om distansundervisning från och med den 15 juni. Det betyder att vi försiktigt och delvis kommer att kunna återgå till att ha undervisning på plats på Stadsmissionens Yrkeshögskola i höst.

För all vuxenutbildning gäller att vi följer de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har fastställt. Det betyder inte att vi kan göra saker på exakt samma sätt som innan pandemin. Vi har fortfarande ett stort ansvar att minska risken för smittspridning så mycket som möjligt, och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Undervisning på skolan – men annorlunda än vanligt

  • Undervisning kommer att delvis ske på plats och delvis på distans.
  • Vi kommer inte att ha några skolgemensamma aktiviteter eller samlingar
  • Vi möblerar så att vi kan hålla avstånd

Vi skulle så klart önska att läget var annorlunda, men vi är glada över att kunna ha undervisning på plats och tycker att det är viktigt att komma ihåg att vi gör det här för att bidra till att minska smittspridningen.

Varmt välkommen till oss på Stadsmissionens Yrkeshögskola!

Med vänlig hälsning

Heli Nordberg Lindell

Chef

Heli Lindell
Stadsmissionens Folkhögskola | Stadsmissionens Yrkeshögskola
Rektor | Chef