Utbildning för dig med erfarenhet från branschen

Studenter
2020-07-01
En snabbare och flexiblare väg till yrkeshögskoleexamen genom att läsa YH-flex.

Myndigheten för yrkeshögskolan kommer under 2020 att genomföra en försöksverksamhet YH-flex som ska ge en snabbare och mer flexibel väg till yrkeshögskoleexamen. 

Stadsmissionens Yrkeshögskola behandlingspedagog/socialpedagog har ansökt om att få delta.

YH-flex riktar sig till dig som kanske har mångårig yrkeserfarenhet från branschen och därigenom införskaffat dig kunskaper, kompetenser och färdigheter som skulle kunna användas för att tillgodoräkna dig stora delar av vår utbildningsplan. 

Utbildningen kommer att inledas med en omfattande validering där dina kunskaper prövas mot vår utbildning. Därefter kommer den studerande att erbjudas en individuell utformad utbildningsplanering för att nå examen så fort som möjligt. 

Om den här utbildningsformen skulle passa dig, bevaka vår hemsida, vi avvaktar besked från yrkeshögskolemyndigheten senast i september.