Vi startar Uppdragsutbildning mot behandlingspedagog och socialpedagog

2021-07-02
Stadsmissionens Yrkeshögskola kan nu erbjuda en eftergymnasial uppdragsutbildning, där vi validerar och utbildar till behandlingspedagog/socialpedagog.

Under höstterminen 2021 startade vi YH-flex behandlingspedagog/socialpedagog. Detta har blivit en lyckad utbildningsform och vi har idag examinerat verksamma mot en yrkeshögskoleexamen. I och med att vi validerar och utbildar personal som är jobbar inom socialpedagogiskt arbete har utbildningstiden kunnat kortas ner avsevärt. Vår erfarenhet är att medarbetare sitter på mycket tyst kunskap som vi genom valideringsmetoder uppmärksammar och gör formell.

Nu tar Stadsmissionens Yrkeshögskola ytterligare ett steg och erbjuder arbetsgivare att tillsammans med oss utbilda sin personal. Kanske finns det medarbetare som behöver vidareutbildas eller fortbildning för att uppfylla formella utbildningskrav i yrket?

Studieformen är anpassad till medarbetare som samtidigt arbetar. Hur lång utbildningen är beror på den studerandes förkunskaper och erfarenheter. Utbildningen startar vecka 44.

Stadsmissionens Yrkeshögskola är vana att validera och utbilda medarbetare mot en yrkeshögskoleexamen behandlingspedagog/socialpedagog. Idag vidareutbildar vi bland annat personal från Statens Institutionsstyrelse (SiS).

Läs mer om hur du kan ta del av vår Uppdragsutbildning.

Monica Thuresson
Stadsmissionens Yrkeshögskola
Uppdragssamordnare | Lärare