Ekonomiprogrammet

Elever diskuterar en text om ekonomi
Är du intresserad av företagens roll och ansvar i en globaliserad värld? Ekonomiprogrammet på Grillska Västerås är ett högskoleförberedande program som ger en bred grund för fortsatta studier.

Studier i ekonomi ger dig en bred bas för fortsatta studier inom ekonomi, samhälle och juridik och passar dig som vill studera vidare till exempelvis entreprenör, marknadsförare, försäljare, nationalekonom eller jurist. 

Kunskaper om ekonomiska samband

Ekonomiprogrammet ger dig kunskaper om ekonomiska samband och hur förändringar inom ett område får konsekvenser inom andra. Hos oss uppmuntras du som elev till att tro på din förmåga och våga lita på dig själv. Genom att gå från idé till handling, förverkligar du dina idéer i praktisk handling. På ekonomiprogrammet varvas teori med praktik så att du ska få en bra grund men också få prova på att göra på riktigt.

Du studerar följande områden:

  • Samhällsekonomi – hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov
  • Företagsekonomi – företagens perspektiv och villkor
  • Entreprenörskap – du får kunskaper i vad som krävs för att starta och driva företag
  • Juridik – svenska rättssystemet och lagar och regler som påverkar företag, organisationer och individer. 

Utveckla en affärsidé

På ekonomiprogrammet får du chans att testa dina företagsekonomiska kunskaper direkt under utbildningen. För att efterlikna verkligheten arbetar du i skarpa projekt. Det innebär exempelvis att du i hundralappsprojektet i årskurs ett får utveckla en affärsidé där målet är att få en hundralapp att växa under några veckor.

Testa att driva eget UF-företag

I årskurs två får du starta och driva ett företag under ett läsår i samarbete med Ung Företagsamhet. Under Crime-projektet i årskurs tre får du analysera ett autentiskt brott. Du får också träffa människor från yrkeslivet samt göra olika studiebesök för att få större insikt i näringslivet.  

UF är en stor del av andra ring så det blir vad man gör det till. Det är en bra träning inför fortsatta studier och inför att starta eget företag.

Johan Tysk, årskurs 3, ekonomiprogrammet 
Louise Jakobsson
Grillska Västerås
Arbetslagsledare ekonomi, lärare engelska och spanska

Korta fakta

Ekonomiprogrammet

  • Högskoleförberedande
  • Testa att driva eget UF-företag
  • Varva teori och praktik
  • Utveckla en egen affärsidé
  • Arbeta i skarpa projekt