Om Grillska
Gymnasiet
Västerås

På Grillska Gymnasiet Västerås får du chans att växa utifrån dina förutsättningar och dina mål. Du får kunskap som utvecklar dina färdigheter och förmågor inför framtiden.

När du börjar som elev på Grillska Västerås börjar du med en introduktionsvecka där du får lära känna din klass, dina lärare, lokalerna och ditt program. Du och din mentor diskuterar dina mål och vägen fram till dem. Du får lära dig om studieteknik, tips och råd om sömn och hälsa – allt med målet att du ska få så bra förutsättningar som möjligt för dina studier. 

Under hela din gymnasietid träffar du din mentor varje vecka för att följa upp din kunskapsutveckling och hur du trivs. Genom elevrådet eller elevkåren kan du påverka din utbildning och skolan. Varje skola har också två elevrepresentanter i den centrala elevsamverkansgruppen för alla Grillskaskolor. 

Det här är vi

Samhällsengagemang

Varje dag diskuterar vi aktuella händelser och nyheter som ett sätt att uppmuntra till samhällsengagemang. Du får också jobba med olika samhällsförbättrande projekt. Det kan exempelvis handla om att anordna ett event för att lyfta mänskliga rättigheter.  

Kvalitet och utveckling

För att hålla hög kvalitet jobbar vi på Grillska med flera pedagogiska utvecklingsprojekt som till exempel Läslyftet, Matematiklyftet samt utveckling kring betyg- och bedömning och socialt entreprenörskap. Allt kopplat till modern forskning.

En skola utan vinst

Grillska Gymnasiet drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse och är en friskola utan vinstsyfte. Skolan är icke-konfessionell och politiskt obunden. Det finns sex Grillska gymnasieskolor och en Anpassad gymnasieskola.

Lärarledd undervisning

Undervisningen på Grillska utgår från det personliga mötet och alla lektioner leds av engagerade och kunniga lärare. Vi strävar efter att undvika håltimmar och i klassrummet arbetar du precis som i arbetslivet i längre, sammanhållna arbetspass. 

En trygg skola

Tryggheten är kärnan i vår verksamhet eftersom du kan lära dig och utvecklas först när du mår bra och känner dig trygg. På Grillska arbetar du i hemklassrum och har en mentor som följer din utveckling. Skolan har också en väl utbyggd elevhälsa. 

Våra förväntningar på dig

Medmänsklighet och respekt för varandras olikheter är grundläggande på Grillska Gymnasiet. Här ska alla ha en plats och kunna växa. Det betyder att vi förväntar oss att du respekterar dina lärare och andra elever, bidrar till arbetsro och gemenskap, kommer i tid, utmanar dig själv att nå längre, tror på din egen förmåga och andras.  

Aktiv elevkår

På skolan finns en aktiv elevkår, Grillkåren, där du som elev har möjlighet att påverka skolmiljön och undervisningen. Elevkåren anordnar också olika aktiviteter som bidrar till sammanhållning och gemenskap på skolan. 

Övning genom verkliga projekt

På Grillska Västerås vill vi ge dig en bra grund inför den verklighet du möter senare i arbetslivet. Det betyder att du prövar dina kunskaper i praktiken och arbetar i projekt tillsammans med lokala företag och organisationer.

Entreprenörskap

I samarbete med Ung Företagsamhet får du chans att testa att starta och driva eget företag. Det ingår en kurs i entreprenörskap på alla program på Grillskas gymnasieskolor.

Grillskas pedagogik

Präglas av samhällsengagemang, entreprenörskap, hälsa, bildning och kultur.

Utgår från det personliga mötet i undervisningen och delaktighet. Vi skapar utbildning tillsammans.

Lärarledd undervisning i längre sammanhållna pass.

Verklighetsanknuten utbildning med UF-projekt och uppgifter från verkliga uppdragsgivare.

Medmänsklighet är en grundläggande värdering. Här har alla en plats och kan växa.

Stark elevhälsa. Vi arbetar för att alla ska vara trygga, må bra och nå sina mål.