Information om förändring av undervisningsupplägg från och med v.4

2020-12-04
Information till elever och vårdnadshavare  
på Grillska Gymnasiet i Västerås

21 januari 2021

Hej!

Idag har myndigheterna meddelat att gymnasieskolan ska återgå till en kombination av undervisning på plats i skolan och distansundervisning. 

Undervisningen på Grillska Gymnasiet Västerås kommer delvis att ske i form av fjärr- och distansundervisning, från och med den 25 januari fram till sportlovet. Vissa undantag i kurser och klasser kan förekomma, det kommuniceras direkt till berörda elever.

Från och med v.4 - v.8 kommer undervisningen för studieförberedande program på Grillska gymnasiet bedrivas varannan vecka på skolan och varannan vecka på distans enligt nedanstående schema:

  • v.4 Årskurs 2 + SABET20 & EKO20 - distansundervisning
  • v.5 Årskurs 3 + TEINF20 & MEDIA20 - distansundervisning
  • v.6 Måndag - onsdag Årskurs 2 + SABET20 & EKO20 - distansundervisning
  • Resursdagar torsdag 11/2 - 15/2 - Separat schema för genomförande av resursdagarna
  • v.7 Tisdag - fredag - Årskurs 3 + TEINF20 & MEDIA20 - distansundervisning
  • v.8 Årskurs 2 + SABET20 & EKO20 – distansundervisning

För klasserna på EEDAT kommer separat schema att meddelas av lärarna på programmet.

Vi vill också passa på att påminna om möjligheten att beställa matlådor från Konserthusterrassen inför distansveckan. Ange namn, klass ,antal lådor (max 5) och ev. specialkost i din beställning som mailas till therese.phillips@grillska.se senast onsdag kl. 16, veckan innan elevens planerade distansundervisningsvecka.

Observera att beslutet kan komma att ändras med kort varsel eller upphävas på grund av exempelvis förändrade rekommendationer från myndigheter, regering eller regionalt smittskydd, förändrade omständigheter på skolan eller hos huvudmannen.

 Allt gott!

Med vänliga hälsningar

Ewa Ekström, Rektor

Jim Granberg, Bitr. rektor

 

Ewa Ekström
Grillska Västerås
Rektor