Information till elever om distansundervisning

2020-03-17
GRILLSKA GYMNASIET VÄSTERÅS
Idag så gick regeringen ut med rekommendationen att alla gymnasieskolor från och med nu ska bedriva distansundervisning med sina elever med anledning av nuläget kring COVI-19. Grillska Gymnasiet följer alltid myndigheternas rekommendationer. Det innebär att vi redan från imorgon onsdag 18/3 och tillsvidare kommer gå över till distansundervisning för samtliga elever på skolan. Inga lektioner kommer genomföras på plats i skolan och samtliga elever förväntas från och med nu vara hemma och sköta sina studier på distans utifrån de styrningar som skolan skickar ut

Skoldagarnas upplägg onsdag 18 mars till fredag 20 mars

Onsdag 18 mars
Du följer dina ordinarie lektioner enligt schemat på onsdag förmiddag. Dina lärare sköter undervisningen på distans. Läraren kommer skicka ut instruktioner till via PIM till lektionsstart, så att du som elev vet vad som gäller, vilken uppgift du ska arbeta med under lektionspasset och hur det ska gå till.

Inga lektioner genomförs på onsdag eftermiddag då lärarna är upptagna i utbildningsinsatser för distansundervisning.

Torsdag 19 mars 
Alla elever börjar sina lektioner kl.9.20. Du kommer få instruktioner via PIM om vilken arbetsuppgift du ska genomföra. Närvaro förs på de elever som lämnar in uppgiften, enligt instruktionerna.

Fredag 20 mars 
Alla elever börjar sina lektioner kl.9.20. Du kommer få instruktioner via PIM om vilken arbetsuppgift du ska genomföra. Närvaro förs på de elever som lämnar in uppgiften, enligt instruktionerna.

Från och med måndag 23/3 kommer distansundervisning ske fullt ut enligt ditt ordinarie schema. Inför varje lektion kommer du få instruktioner av din kurslärare om hur undervisningen ska gå till. Det är nu mycket viktigt att du håller dig uppdaterad på information via PIM under hela skoldagen, samt inför varje lektion. När lektionen startar kommer läraren ropa upp eleverna och kontrollera vilka elever som deltar i undervisningen. För att din kurslärare ska kunna följa din utveckling i skolarbetet så kommer du att få göra någon form av inlämning/redovisning av ditt lektionsarbete efter varje lektion.

Specifika frågor kopplat till en kurs tar du som vanligt direkt i kontakt med din kurslärare via PIM.

Med vänliga hälsningar  
Skolledningen