Program­inriktat val


Introduktionsprogram


Du som vill studera på Grillska Gymnasiet Örebro, men som ännu inte är behörig kan söka Programinriktat val.

Vad kul att du är intresserad av Grillska Örebro!

Vilka program är du intresserad av?

Något fick fel, försök igen eller kontakta oss via telefon eller mail. Kontrollera att nödvändiga fält är ifyllda.

Tack!

Vi kommer att hålla dig uppdaterad om kommande aktiviteter inför gymnasievalet.

Programmet i korthet

Effektiv språkinlärning

Undervisning utifrån elevens förkunskaper

Fokus på inkluderande arbetssätt

Språk- och yrkespraktik

Om utbildningen

Utbildningen är för dig som vill studera på ett yrkesprogram, men som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Tanken är att du så snabbt som möjligt ska kunna antas till yrkesprogrammet. Du läser de ämnen som du saknar för behörighet till gymnasieskolan, samtidigt som du går på El- och energiprogrammet.

Vad krävs för att ha behörighet?

Du är behörig till programinriktat val om du har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:

  • Svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och tre andra ämnen (EE)
  • Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och fyra andra ämnen (EE)
  • Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och fyra andra ämnen (EE)
  • Svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och nio andra ämnen (ES)

Nyfiken?

Vad kul att du är intresserad av Grillska Örebro!

Vilka program är du intresserad av?

Något fick fel, försök igen eller kontakta oss via telefon eller mail. Kontrollera att nödvändiga fält är ifyllda.

Tack!

Vi kommer att hålla dig uppdaterad om kommande aktiviteter inför gymnasievalet.

Kontaktperson

Camilla Djerf

Studie- och yrkesvägledare,
Lärare svenska
Grillska Örebro
070-425 64 87
camilla.djerf@grillska.se

Alla våra program