Om Skolstiftelsen

Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieskola och anpassad gymnasieskola i namnet Grillska gymnasiet.   Vi bedriver också vuxenutbildning på Stadsmissionens Yrkeshögskola.

Vi drivs av vår vision: En skola för ett mänskligare samhälle

Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och på sin egen förmåga. Vi strävar efter att inspirera våra studerande till aktivt ansvarstagande och engagemang i samhället. Målet är att våra elever lämnar våra skolor med goda kunskaper, en positiv självbild, ett socialt engagemang och en vilja att bidra till ett mänskligare samhälle. 

Vi bärs av vår idé: Utbildning gör skillnad

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att förebygga utsatthet och utanförskap. Vi tycker därför att bra utbildning ska vara tillgänglig för alla, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Det skapar goda förutsättningar för ett hållbart och demokratiskt samhälle. 

Vi bottnar i vår värdegrund: Varje individs lika värde

Vår utgångspunkt är alla människors lika värde och allas lika rättigheter. Vi tror på människans inneboende kraft och förmåga till ansvar. 

Styrelse

Stadsmissionens Skolstiftelses styrelse väljs av stiftelsebildaren Stockholms Stadsmissions styrelse för två år i taget.

Våra stadgar

Antagna av Stockholms Stadsmissions styrelse
den 11 maj 1992.
Våra stadgar speglar vår verksamhet.

Vetenskapligt råd

Stadsmissionens Skolstiftelse har inrättat ett vetenskapligt råd som ska stimulera och utveckla samverkan med akademin.

Samarbete med Stadsmissionerna

Vår stiftelsegrundare Stockholms Stadsmission har bedrivit skolverksamhet för barn, unga och vuxna sedan 1853.

Vi samarbetar med Stockholms Stadsmission kring exempelvis Engagemangsutbildning för eleverna på våra skolor. Samarbeten kan också ske med den lokala stadsmissionerna, till exempel genom olika projekt som skapar värde såväl för våra studerande som för andra i samhället.

Grillskas pedagogik

Präglas av samhällsengagemang, entreprenörskap, hälsa, bildning och kultur.

Utgår från det personliga mötet i undervisningen och delaktighet. Vi skapar utbildning tillsammans.

Lärarledd undervisning i längre sammanhållna pass.

Verklighetsanknuten utbildning med UF-projekt och uppgifter från verkliga uppdragsgivare.

Medmänsklighet är en grundläggande värdering. Här har alla en plats och kan växa.

Stark elevhälsa. Vi arbetar för att alla ska vara trygga, må bra och nå sina mål.

Aktuellt