Nationell Yrkesutbildning

Nätverkstekniker

Ny utbildningsform med
start hösterminen 2024

Utbildning i nära samarbete med branscher inom IT-sektorn

Vår utbildning till nätverkstekniker ges i våra lokaler i Ekeby bruk i Uppsala och erbjuder en kombination av teori och praktik. Studerande som genomgår utbildningen med godkända resultat får en examen som nätverkstekniker.

Stadsmissionens Skolstiftelse har beviljats tillstånd att erbjuda den helt nya utbildningsformen nationell yrkesutbildning (NY).

En nationell yrkesutbildning drivs i nära samarbete med branschen och leds av en ledningsgrupp där majoriteten är representanter från yrkeslivet.

Nätverkstekniker i korthet

Helt ny yrkesutbildningsform i Sverige

Innehållet utformat i samarbete med arbetsmarknaden

10 veckors praktik

Utbildningen är 1 av 38 nationella yrkesutbildningar i en pilotverksamhet

Leder till examen

Vuxenutbildning

”Vi är mycket glada att myndigheten har givit oss förtroende att få starta nationell yrkesutbildning. Genom det kan vi ge sökande möjlighet att utbilda sig för en bransch med behov av kompetens.” 

– Terese Lundberg
Chef för pedagogik och utveckling
Stadsmissionens Skolstiftelse.

Framtiden börjar
med en ansökan