Nätverkstekniker – nationell yrkesutbildning

Utbildningen till nätverkstekniker är en ny utbildningsform på gymnasienivå som drivs som en pilotverksamhet under Myndigheten för yrkeshögskolan. Stadsmissionens Skolstiftelse erbjuder utbildningen på plats i våra lokaler i Uppsala.

Vi varvar teori, praktiska moment och LIA (lärande i arbete/praktik) och gör dig väl förberedd för ett arbete som nätverkstekniker i IT-sektorn med arbetsplatser inom till exempel support, hemelektronik, serviceteknik, säkerhetsteknik och kommunikationsteknik.

Förbered dig för arbete inom IT

Utbildningen till nätverkstekniker bedrivs på heltid under 60 veckor och undervisningen är skolförlagd. LIA-praktik ingår i utbildningen med sammanlagt 10 veckor. Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från CSN. Yrkeskurser på gymnasienivå leder fram mot en examen om 300 yh-poäng.

Arbetsplatser som söker nätverkstekniker kan till exempel vara IT-avdelningar inom större organisationer och företag, IT-företag, supportavdelningar och företag inom kommunikationsteknik.

Antagning inför hösten 2024

Behörighet

Du behöver vara 20 år eller äldre, samt ha godkända betyg från grundskolan, alternativt motsvarande svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet, eller någon annan omständighet som ger dig förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Du är också behörig om du är yngre än 20 år, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Utbildningens omfattning och längd

300 yh-poäng, från oktober 2024 till december 2025.

Ansökningstid

27 maj 2024 – 31 augusti 2024.

Utbildningsstart

Information kommer snart.

Plats för utbildningen

 Grillska Gymnasiets lokaler i Ekeby bruk, Uppsala och på LIA-plats (10 veckor)

Ekonomiska förutsättningar

Utbildningen berättigar till studiemedel (CSN)

Behov av utrustning

För att delta i utbildningen behöver du en vanlig dator med fungerande anslutning till Internet.

Utbildningen passar dig som vill arbeta med digital utveckling och framtidens tekniska lösningar

10 veckors praktik

Stor chans till jobb direkt efter utbildningen

Utbildningens kurser

 • Arbetslivet och branschkunskap
 • Inledande datorkunskap
 • LIA 1
 • Dator- och nätverksteknik samt kommunikationsnät
 • Automationsteknik
 • Branschspråk
 • Nätverksteknologier
 • Tillämpad programmering
 • Support och service
 • Nätverksadministration och nätverkssäkerhet inklusive GDPR
 • Artificiell intelligens som verktyg
 • LIA 2 inklusive slutuppgift

Börja din ansökan här!

För mer information
vänligen kontakta