Mösspåtagning för våra studenter!

fredag 13 maj
12:00 - 12:40

mösspåtagning

Varmt välkomna alla våra blivande studenter på mösspåtagning den 13 maj

Mösspåtagningen är en tradition som symboliserar att eleverna går från ungdomen in i vuxenlivet.  Mösspåtagningen är till för årskurs 3, dvs blivande studenter. Det här är ett högtidligt tillfälle där rektor Magnus Säll kommer att hålla tal. Ceremonin hålls traditionsenligt på Grillskas skolgård. Blivande studenter brukar vara högtidsklädda med studentmössan i hand tills det är dags att tillsammans sätta på sig mössan. 

Programmet i stort:

  • Studenterna bjuds på champis och snacks
  • Rektorn håller tal
  • Mösspåtagning
  • Hemlig gäst

 

 

 

Marie-Louise Viklund
Marie-Louise Viklund
Grillska Eskilstuna
Administratör