Utvecklingssamtalsdagar

måndag 18 november - tisdag 19 november
08:00 - 16:00
Grillska Gymnasiet | Kungsgatan 29, Eskilstuna
Under utvecklingssamtalsdagar har mentor, elever och vårdnadshavare samtal om elevers studiesituation. Stuga kan förekomma. Hör med din mentor.