Utvecklingssamtalsdagar

tisdag 17 mars - onsdag 18 mars
08:00 - 16:00
Grillska Gymnasiet | Kungsgatan 29, Eskilstuna
Under utvecklingssamtalsdagar har elever, mentor och vårdnadshavare samtal om elevers studiesituation. Stuga kan förekomma. Hör med din mentor.