Utvecklingssamtalsdagar HT 2020

måndag 16 november - tisdag 17 november
08:00 - 16:00
Grillska Gymnasiet | Kungsgatan 29, Eskilstuna
Under utvecklingssamtalsdagarna har elever, lärare och vårdnadshavare samtal om hur det går i skolan för eleven.
administratör Cecilia Andersson
Cecilia Andersson
Grillska Eskilstuna
Administratör