Utvecklingssamtalsdagar HT 2021

tisdag 16 november - onsdag 17 november
08:00 - 16:00
Grillska Gymnasiet | Kungsgatan 29, Eskilstuna
Under dessa dagar är det utvecklingssamtal där elever och vårdnadshavare samtalar med mentor om hur det går i skolan. Stuga kan förekomma. Hör med din mentor vad som gäller för dig.
Marie-Louise Viklund
Marie-Louise Viklund
Grillska Eskilstuna
Administratör