Utvecklingssamtalsdagar VT 2021

onsdag 10 mars - torsdag 11 mars
08:00 - 16:00
Grillska Gymnasiet | Kungsgatan 29, Eskilstuna
Under utvecklingssamtalsdagar har elev, lärare och vårdnadshavare samtal om hur det går för eleven i skolan.