Utvecklingssamtalsdagar VT 2022

torsdag 10 mars - fredag 11 mars
08:00 - 16:00
Grillska Gymnasiet | Kungsgatan 29, Eskilstuna
Under dessa dagar är det utvecklingssamtal där elever och vårdnadshavare samtalar med skolpersonal om hur det går i skolan. Stuga kan förekomma. Hör med din mentor vad som gäller för dig.
Marie-Louise Viklund
Marie-Louise Viklund
Grillska Eskilstuna
Administratör