specialpedagog Kristin Janeling

Intervju med specialpedagog

7 juni 2024

Kristin Janeling är specialpedagog på Grillska Eskilstuna.

Vad gör en specialpedagog?

Som specialpedagog på en skola arbetar man främst med främjande och förebyggande arbete genom att tillsammans med alla fantastiska lärare utveckla undervisningen och skolmiljön så att alla elever ska känna sig trygga och kunna utnyttja sin lärandepotential så långt som möjligt.

En del elever upplever utmaningar i sin skolvardag och då kan jag tillsammans med lärare och resten av elevhälsan försöka identifiera vad som är ”snubbeltrådar” för just den eleven och tillsammans hitta lösningar för att underlätta skolarbetet.

Är det bara för vem som helst som har det svårt i skolan att komma upp till dig, eller hur fungerar det?

Upplever man att något är svårt i skolan så är det bästa att alltid i första hand ta upp det med sin mentor och den undervisande läraren, vi har skickliga lärare här! Känner man ändå att utmaningarna är stora och man vill ha tankar och idéer från ett annat håll är man mer än välkommen att kontakta mig. Elever kan komma själva eller tillsammans med sin mentor för att se om vi tillsammans kan ta reda på vad svårigheterna består i.

Något annat du vill säga?

Jag har mött många olika individer i mitt yrkesliv, och främst många elever som verkligen kämpar med att få sin skoltillvaro att fungera. Så till alla, men framförallt till alla som kämpar och ibland tycker att allt känns hopplöst, så vill jag skicka med det som min gymnasielärare sa till mig och som jag försöker efterleva: Det omöjliga tar bara lite längre tid!

Aktuellt