Gidey på samhällsprogrammet!

Gidey på samhällsprogrammet
2021-11-26
Gidey går tredje året på Samhällsprogrammet med Beteendeinriktning på Grillska Gymnasiet. Hon är intresserad av att förstå hur människor fungerar i det samhälle vi lever i just nu.

Hur är din upplevelse av skolan?

En liten skola med välkomnande lärare. Kände att lärarna fokuserade på eleverna och tyckte att deras framgång var viktig. Bra gemenskap och möjlighet att klicka och umgås med elever från andra klasser. 

Vad var viktigt när du valde gymnasieprogram?

Jag visste att jag ville gå samhäll och med beteendevetenskapsinriktning. Jag är intresserad av hur vi människor förhåller oss till varandra och hur vi är som individer och fungerar i samhället. 

Du har ju ett ganska stort samhällsintresse, var kommer det ifrån?

Om man har en identitet där man saknar vissa privilegier så är man nästan tvungen att bli engagerad i samhällsfrågor. Man hamnar i en position där man måste bry sig, och viljan att förstå andra blir nödvändig. 

Berätta om vad ni får göra på samhällsprogrammet?

Undervisningen bygger alltid på aktuella händelser. Vi ser på nyheterna varje dag och lektionerna bygger ofta på vad nyheterna visar, oavsett kurs. Det bygger alltid på aktuella händelser och utförs i syftet att förstå andra. Det är en röd tråd i allt vi gör. Att ta steget och att mötas i mitten med andra människor. Man skulle kunna säga att vi får lära oss bygga empati. Vi har till exempel gjort ett projekt om kriminalitet och dess orsaker under förra året. Vi fick bland annat besök av poliser och före detta kriminella för att höra deras berättelse. Det handlade om hur vi kan förebygga vissa saker och vart problemet egentligen ligger, att det är samhället som behöver fungera runt omkring människor för att ge dem de förutsättningar de behöver till ett fungerande liv. 

Finns det något du tycker är extra bra med Grillska Gymnasiet?

Jag gillar blockschemat! Det är skönt att kunna börja ordentligt och sätta sig in i ett ämne, man behöver inte göra lika mycket hemma om man utnyttjar lektionstiden. 

Har du några tips till dem som ska välja gymnasium?

Stå fast vid de saker som du tycker är viktigt när du väljer ditt gymnasium. Och ta vara på tiden. Du läser kurserna under bara ett år och ta den tiden på allvar.