Globala mål för samhällselever på aktivitetsdagen

Sabet-elever på aktivitetsdagen
2019-11-04
På Aktivitetsdagen gjorde alla SABET18-elever workshops om åtta av de Globala Målen: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 16. De hade planerat i flera veckor i kursen Ledarskap och Organisation och gjorde tankeväckande och intressanta workshops för ettorna och treorna på SABET. Några av målen de tog upp var Hållbar energi, Jämställdhet, Fredliga och Inkluderande samhällen.
Eva Damberg
Eva Damberg
Grillska Eskilstuna
Lärare entreprenörskapsämnen och idrott och hälsa, mentor SABET17A