Grillska Eskilstuna blir återigen Sveriges största UF-skola

Sveriges största UF-skola
2020-12-21
Grillska Eskilstuna blir återigen Sveriges största UF-skola med 341 UF-företagare. På skolan erbjuder vi möjligheten till alla våra elever att starta och driva företag i samarbete med Ung Företagsamhet (UF). I kursen entreprenörskap har eleverna möjlighet att starta upp ett UF-företag och entreprenörskap läser alla elever i årskurs två oavsett vilket program man går på.


Vi låter alla våra elever driva UF för att:  
•    skapa möjligheter till praktiskt och verklighetsförankrat UF-arbete som inspirerar till förståelse för hållbara perspektiv och som stärker de studerandes sociala engagemang.
•    skapa engagemang, ansvarstagande, initiativkraft och självförtroende.
•    skapa tilltro till sin egen förmåga att lösa problem och skapa värde.
•    interagera med omvärlden. 

Lärare Jani Pokkinen Grillska Eskilstuna
Jani Pokkinen
Grillska Eskilstuna
Lärare entreprenörsämnen, mentor EKEKO19B