Klara på ekonomiprogrammet

Ekonomielev Klara
2022-03-24
Klara går andra året på ekonomiprogrammet på Grillska Eskilstuna. Klassen har i samhällskunskapen just avslutat ett projekt om jämställdhet, där de fick undersöka kvinnan i samhället.

— När vi jobbade med området var syftet att vi alla skulle få en större förståelse för hur saker och ting ser ut idag. För att förstå det behövde vi gå ner på djupet och se på hur saker och ting har sett ut i historien, säger Klara.

Klara berättar att området var mycket intressant att jobba med, men att det också blev extra aktuellt när både lärare och elever kunde använda sig av egna erfarenheter av att leva som kvinna i vårt samhälle. 

 — Ämnena vi har berört har varit ärliga, nästan råa, eftersom det kommer från riktiga, personliga upplevelser. På det sättet blir det något som verkligen berör oss och det är vad som har gjort det här området så intressant att jobba med, säger Klara. 

Klara berättar att de sett mycket film och fått diskutera mycket vilket kanske bidragit till att man kan våga öppna upp sig om saker man varit med om. Projektet avslutades med ett grupparbete, där eleverna fick välja ett land där de skulle fördjupa sig om kvinnors situation i just det landet, för att sedan hålla presentationer för klassen. 

 — Vår grupp valde att undersöka kvinnan i det svenska samhället, då kunde vi verkligen använda oss av våra personliga erfarenheter eller erfarenheter från personer vi känner. Men vi har också fått ögonöppnare och hittat mycket som vi inte kände till eller har tänkt på., säger Klara.