Max på IT-programmet

Max på IT-programmet
2021-11-22
Max är intresserad av datorer och E-sport, och har därför valt att gå El- och energiprogrammet IT på Grillska Gymnasiet. Max går nu tredje året och här berättar han om sin upplevelse av skolan och programmet.

Hur upplevde du Grillska Gymnasiet när du först började på skolan?

Jag tyckte det var väldigt fin och snäll personal. Alla var trevliga och det kändes som att de verkligen brydde sig om nya elever. Så man fick liksom en bra start då, ett bra flow där i början. Skolans introduktion var väldigt bra och man kom snabbt in i skolarbetet utan någon stress. Det flesta ämnena var lätt i början, och så gick det sakta uppåt med svårare uppgifter. Väldigt bra start!

Hur kändes programmet? 

Vissa saker var såklart lite svårt eftersom nästan allt var nytt, speciellt i el-ämnet. Men lyssnade man på genomgångarna och var på alla lektioner så blev det ju bättre efter ett tag, man lärde sig och det blev enklare. Vi hade en väldigt bra lärare. Dator-ämnet tyckte jag var lite enklare eftersom jag är intresserad av det sedan innan, men man fick väldigt bra hjälp i början där med, så man vet hur man ska göra. 

Vad var viktigt för dig när du valde gymnasieprogram? 

Jag visste att jag ville gå E-sport, och det kan man ju inte välja på alla program. Teknikprogrammet, som är lite likt och där man också kan välja den kursen, kändes inte som min grej. Jag kände att el- och energiprogrammet IT passade mig för det var mycket inriktning på datorer. Jag ville också kunna jobba direkt efter skolan så därför passade programmet bra.

Vad är E-sport för något? 

Det är då en kurs man kan välja till där man lär sig spela spel. E-sport är ju en sport idag där man tävlar i dataspel, och på lektionerna får vi sitta och spela dataspel. Där har vi en väldigt bra lärare som hjälper oss så man kan utvecklas i spelen och bli bättre. 

Trivs du på programmet? 

Ja, jag tycker det är väldigt roligt eftersom jag gillar inriktningen med datorer, internet och el. Jag har lärt mig i princip det jag ville lära mig då jag sökte programmet. 

Berätta lite mer om era programspecifika kurser, vad får ni faktiskt göra?

Ett exempel som var roligt var att vi fick skapa en egen server, koppla ihop alla delar och sladdar och kunna konfigurera en router. Just det gjordes i en simulation på datorn, det var intressant! I el-kurserna har vi fått löda en del för att tex koppla ihop lampor och sånt, de kurserna är mer praktiska. I ettan fick man plocka isär och bygga ihop en dator så man vet hur man bygger ihop en dator och hur de olika delarna fungerar. Det lärde man sig mycket av!

Finns det något med programmet som du känner är unikt eller extra bra? 

Nätverks-kurserna känns väldigt unika för programmet, det är liksom en tydlig inriktning mot det vi håller på med. Man måste vara med på lektionerna för att hänga med men då kommer man djupare in i ämne. Det är roligt och man lär sig verkligen förstå hur det fungerar.

Finns det något du önskar att någon sagt till dig innan du började gymnasiet?

Mest att försöka att inte stressa, men också att eftersträva alltid vara med på genomgångarna, då blir det lättare om man tycker det är svårt. När man anstränger sig för att hänga med och lyssna då blir uppgifterna och proven mycket lättare sen när dem ska göras.