Hantverksprogrammet frisör

elev på Frisörskolan
Är du intresserad av att bli frisör? På Grillska Uppsalas frisörprogram lär du dig de tekniker en frisör bör behärska och du arbetar praktiskt på skolans egen salong och på andra arbetsplatser. 

Hantverksprogrammet frisör är en yrkesutbildning. Det innebär att du kan välja att börja jobba direkt efter avslutade studier. Du som vill läsa vidare på högskolan kan använda ditt individuella val för att läsa högskoleförberedande kurser.

Programmet passar dig som är driven och motiverad med viljan att arbeta hårt för att få din yrkesexamen och bli frisör. 

Du lär dig skapa utifrån kundens önskemål

Under utbildningen lär du dig att klippa, färga och hantera olika frisörtekniker. Du får också lära dig tekniker som håruppsättningar till olika festligheter och styling. Designteknik och frisörteknik med fokus på olika behandlingar är centralt i utbildningen liksom förmågan att ge god service. Du får också arbeta som frisör på praktikplatser och i skolans salong.

Välmeriterade lärare med lång erfarenhet

Du får undervisning av legitimerade frisörlärare med många års erfarenhet inom yrket. 

Skolan betalar delprov i gesällbrevet 

Skolan bekostar delprovet som eleven avlägger i slutet i årskurs 3, det är en del i elevens utbildning mot gesällbrevet. Gesällbrevet är frisörbranschens yrkesbevis och ett prov som visar att du besitter goda kunskaper inom yrket.

Elin Carlsson
Grillska Uppsala
Kontaktasvarig Hantverksprogrammet frisör - Arbetslagsledare EE/TE/FR, Kommunikationsansvarig, Lärare frisör, Mentor FR17

Korta fakta

Hantverksprogrammet frisör

  • Verklighetsnära undervisning 
  • Eleverna driver skolans salong
  • Nära samarbete med varumärket Matrix 
  • 15 veckor välplanerad praktik, APL