Samhällsprogrammet beteende

Intervju med Carl som går i årskurs 3, Sam beteende.

Vem passar programmet för?

För dig som är intresserad av samhällsfrågor och händelser i omvärlden, som vill förstå människan och mänskligt beteende.

Mer om utbildningen

Ett högskoleförberedande program med många verklighetsbaserade och praktiska inslag. Passar dig som vill leda, organisera eller stötta andra. Utveckla dig själv och ditt ledarskap i praktiska situationer. Vi jobbar ofta med projekt i närsamhället.

Vad får jag lära mig?

ÅR 1 Få grundläggande kunskaper om samhället och dess historia. Undervisningen berör aktuella händelser i samhället. Utveckla ditt personliga ledarskap och inkludera dina medmänniskor.

ÅR 2 Fördjupningar kring samhällsfrågor med fokus på makt, genus, demokrati och livsvillkor. Utveckla ditt ledarskap i praktiska situationer. Delaktighet i närsamhället genom olika projekt.

ÅR 3 Få kunskaper som behövs för högre studier. Läs inriktningskurser inom beteendevetenskap som psykologi, kommunikation, filosofi och sociologi. Få en djupare förståelse för människan som individ och i grupp.

Kursexempel

Psykologi, ledarskap och organisation, sociologi, kommunikation, pedagogiskt ledarskap.

Vad är speciellt med Grillska?

Volontärutbildning genom Stockholms stadsmission.

Vad kan jag studera efteråt?

Här får du en bred bas för fortsatta studier inom samhällsvetenskapliga områden och du kan exempelvis studera vidare till psykolog, lärare, hälsopedagog, polis eller statsvetare.

Prova att driva eget företag

Du läser även entreprenörskap och får chans att prova en egen företagsidé i samarbete med Ung Företagsamhet. På Grillska arbetar vi med att uppmuntra till samhällsengagemang som ett verktyg för innovation och samhällsutveckling.

Malin Adner
Grillska Uppsala
Kontaktansvarig Samhällsprogrammet beteende - Arbetslagsledare Sam/Estet/BF , Lärare Samhällskunskap, Mentor SB19

Korta fakta

Samhällsvetenskapsprogrammet beteende

  • Högskoleförberedande
  • Hitta ledaren i dig – utveckla ditt personliga ledarskap och inkludera dina medmänniskor
  • Delaktighet i närsamhället genom projekt.  
  • Demokrati och gemenskap med internationell utblick.  
  • Utbyte med vår vänskola i Bukarest, Rumänien.