Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Välj skola
Meny
Sök
Välj skola

Om Stadsmissionens Skolstiftelse

Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation utan vinstsyfte med målet att erbjuda utbildning för alla. Skolstiftelsen driver gymnasium och gymnasiesärskola under namnet Grillska och vuxenutbildning på Stadsmissionens Folkhögskola och Yrkeshögskola. 

På Grillska Gymnasiets sex gymnasieskolor i Mälardalen går cirka 2800 elever. Totalt studerar nästan 3000 personer på Stadsmissionens Skolstiftelses utbildningar och uppdragsutbildningar. Det gör oss till en Sveriges största idéburna skolaktörer. Skolorna drivs i stiftelseform. Det betyder att det inte finns någon ägare som tar ut vinst, utan att skolpengen för varje elev går till skolan, undervisningen och till att ständigt förbättra utbildningarnas kvalitet. 

Bra utbildning grund för delaktighet

Bra utbildning ska vara tillgänglig för alla, oavsett ekonomi och bakgrund. Det är grunden för delaktighet och en förutsättning för ett hållbart och demokratiskt samhälle. Utbildning är också en av de viktigaste faktorerna för att förebygga utsatthet och utanförskap. Det är bakgrunden till att Stockholms Stadsmission genom Stadsmissionens Skolstiftelse driver skolor som verkar för en likvärdig utbildning. Vi är ett alternativ till kommunala och privata skolaktörer.

I våra skolor är medmänsklighet och respekt för varandras olikheter centralt. Vi rustar våra studerande med kunskap, en tro på sig själva och på sin egen förmåga, och på framtiden. Vi vill inspirera till engagemang och låta alla utveckla sin fulla potential som trygga, ansvarsfulla individer i samverkan med andra.

Vår pedagogiska idé 

All utbildning utgår från det statliga utbildningsuppdraget i enlighet med skollag, läroplaner och föreskrifter. Skolorna arbetar utifrån följande pedagogiska idé: 

  • Att erbjuda en lärandemiljö präglad av respekt och medmänsklighet. Vi utgår från det goda personliga mötet, kompetens, stolthet, nytänkande och resultat. 
  • Att genom kunskap uppmuntra studerande till samhällsengagemang. 
  • Att integrera arbetslivet i lärandet och främja utveckling av entreprenörskap och innovation. Skolorna ska vara aktiva i lokalsamhället och samarbeta med näringsliv, kultur- och föreningsliv. 
  • Att arbeta hälsofrämjande med en stark elevhälsa så att varje studerande har möjlighet att nå sina studiemål.   
  • Att genom bildning och utbildning ge barn, unga och vuxna makt över sin egen livssituation.  

Verkar för långsiktigt lärande för alla

Stockholms Stadsmission har bedrivit skolverksamhet för barn, unga och vuxna sedan starten 1857. Skolan delar Stockholms Stadsmissions värdegrund och grundläggande humana människosyn om varje individs lika värde. Verksamheten är ickekonfessionell och politiskt obunden. 

Vår vision är att de studerande lämnar oss med kunskap, en stark självbild och förmåga att kunna tolka omvärlden ur olika perspektiv. Alla ska gå vidare i ett livslångt lärande med förmågan att bygga sitt eget liv och ett demokratisk medmänskligt samhälle.

Läs mer om Stockholms Stadsmission.