Faktura-uppgifter

Här får du som leverantör till Stadsmissionens Skolstiftelse information om vad du bör tänka på inför fakturering.

Alla fakturor oavsett vilken skola som är mottagare ska ställas till huvudmannen Stadsmissionens Skolstiftelse. Stadsmissionen Skolstiftelse vill säkerställa att hantering av era fakturor sker på ett effektivt och säkert sätt samt värnar om miljön. Därför vill vi att ni som leverantörer till Stadsmission Skolstiftelse helst skickar e-faktura.

Organisationsnummer: 
802017-0794 
Stadsmissionens Skolstiftelse

Fakturaadress: 
inkfakturor@stadsmissionensskolstiftelse.se

Så här fakturerar du
Stadsmissionens Skolstiftelse

Fysiska fakturor

Stadsmissionens
Skolstiftelse
Box 35
131 06  Nacka

E- fakturor

Vi samarbetar med Kofax
för att hantera e-faktura. 

Skolstiftelsens GLN-kod är:
7368020170794

Korrekt referens

För att vi ska kunna hantera fakturan och betala i tid (30 dagars betalningsvillkor) så krävs det att en korrekt referens måste anges.
Se nedan.


Referensnummer

Fakturan ska innehålla uppgifter om skolans namn och
referensnummer enligt modellen nedan och för- och
efternamn på beställaren.

Grillska Eskilstuna: 9080
Grillska Liljeholmen: 9010
Anpassad gymnasieskola: 9020
Grillska Kungsholmen: 9040
Grillska Uppsala: 9050
Grillska Västerås: 9060
Grillska Örebro: 9070
Stadsmissionens Yrkeshögskola: 8020
Stadsmissionens Skolstiftelse: 5000


Ska du betala?

Om du ska betala till oss
använder du plusgiro 83 87 23-5.
Kom ihåg att ange
namn och personnummer.

Andra frågor?

Kontakta oss
info@stadsmissionenskolstiftelse.se