Behandlingspedagog /Socialpedagog

Stadsmissionens utbildning till behandlingspedagog/socialpedagog ingår i Yrkeshögskolan och leder till en yrkeshögskoleexamen. Denna examen gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Från höstterminen 2024 sker ingen ytterligare antagning till utbildningen. 

Mot exkludering och marginalisering

Utbildningen till behandlingspedagog/socialpedagog på Stadsmissionens Yrkeshögskola bedrivs på heltid och har schemalagd lärarundervisning cirka 16 timmar i veckan. Studierna ger dig 400 yrkeshögskolepoäng fördelade på 13 kurser. Du är ute på LIA-praktik under sammanlagt 23 veckor, fördelade på 2 perioder. Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från CSN. Utbildningen ges i dagsläget inte på distans och den startar endast hösttermin. 

Efter utbildningen kan du arbeta med socialt arbete som behandlingspedagog eller socialpedagog inom olika verksamheter. Det kan exempelvis vara HVB-hem för unga och vuxna, SiS-institutioner med ungdoms- eller missbruksvård, sociala center, socialpsykiatri eller skola.

Utbildningen passar dig som vill jobba stödjande i arbetet mot exkludering och marginalisering. 

Arbetslivet kan ha åldersgräns vid praktik och arbete på till exempel HVB-hem eller stödboende, vanligen 25 år, undantag förekommer. 

Många arbetsplatser (och därmed LIA-praktikplatser) har hög säkerhetspolicy och kräver utdrag från belastningsregistret, i vissa fall misstankeregistret.

Kursinnehåll på utbildningen
behandlingspedagog /socialpedagog

 • Etik, mänskliga rättigheter och värdegrund, 20 yhp.
 • Examensarbete, 25 yhp.
 • Juridiska grunder för socialpedagoger, 25 yhp.
 • LIA I, lärande i arbete, 40 yhp.
 • LIA II, lärande i arbete, 75 yhp.
 • Migration, 25 yhp.
 • Missbruk och beroende, 20 yhp.
 • Psykologi, 35 yhp.
 • Samhällsperspektiv, 25 yhp.
 • Socialpedagogik I, 30 yhp.
 • Socialpedagogik II, 30 yhp.
 • Socialpsykiatri, 20 yhp.
 • Socialt behandlingsarbete med barn och ungdomar, 30 yhp.

Utbildningen har ett nära samarbete med Stockholms Stadsmission både när det gäller LIA-platser och föreläsare till kurserna.

I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från bland annat Attendo, Huddinge kommun, Patia, Skyddsvärnet, Stadsmissionens Skolstiftelse, Statens institutionsstyrelse, Stockholms universitet, Stockholms stadsmission och Stora Sköndal.