För studerande på Stadsmissionens Yrkeshögskola

Inlogg

Logga in för åtkomst till Office365

 Logga in för åtkomst till LearnPoint 

Läsårstider

Vårterminen 2024

8 januari till 14 juni 2024

Vårterminen är 23 veckor, vilket motsvarar 115 yrkeshögskolepoäng.

Höstterminen 2024

26 augusti till 20 december

Höstterminen är 17 veckor, vilket motsvarar 85 yrkeshögskolepoäng.

Vårterminen 2025

7 januari till 13 juni

Vårterminen är 23 veckor, vilket motsvarar 115 yrkeshögskolepoäng.

För dig som läser YH-flex

Du som läser YH-flex har en individuell studieplan med individuella studietider.

Du söker studiemedel på samma sätt som reguljär utbildning Behandlingspedagog/socialpedagog HT22-VT24 men fyller i exakta datum och poäng enligt din studieplan. Prata med samordnare Tommy eller Monica för just dina korrekta uppgifter.