YH Flex: Behandlingspedagog /Socialpedagog

Har du mångårig yrkeserfarenhet och stor kunskap av socialpedagogiskt arbete, socialt arbete eller beteendevetenskap och önskar få validera den för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till behandlingspedagog och socialpedagog?

YH-flex riktar sig till dig som har betydande yrkeserfarenhet från branschen och därigenom införskaffat dig kunskaper, kompetenser och färdigheter som skulle kunna användas för att tillgodoräkna dig stora delar av vår utbildningsplan. Detta är ett sätt att korta ner din utbildningstid.

Från höstterminen 2024 sker ingen ytterligare antagning till utbildningen. 

Utbildningen inleds med en omfattande validering där dina kunskaper prövas mot vår utbildning. 

Valideringen går ut på att synliggöra de kunskaper och kompetenser som du redan har så att de kan erkännas inom det formella utbildningssystemet. När utbildningen startar kommer du att erbjudas en individuell utformad utbildningsplanering för att nå examen så fort som möjligt. Utbildningstiden beror på dina tidigare förkunskaper och erfarenheter. 

Du behöver samla in betyg och intyg som styrker dina kunskaper. Det kan handla om gymnasiebetyg och betyg från övriga eftergymnasiala utbildningar som du har genomgått. Det är också intressant med intyg från kurser du fått gå på arbetsplatsen eller på tidigare arbetsplatser kopplat till socialt arbete. 

Utbildningen och valideringen sker helt på distans.

Kontaktperson

Monica Thuresson

Stadsmissionens Yrkeshögskola

Tf chef | Lärare | Utbildningsledare 

monica.thuresson@stadsmissionensyh.se

08-684 235 36