Behandlingspedagog/socialpedagog

studerande till behandlingspedagoger
Stadsmissionens utbildning till behandlingspedagog/socialpedagog ingår i Yrkeshögskolan och leder till en yrkeshögskoleexamen. Denna examen gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildningen till behandlingspedagog/socialpedagog på Stadsmissionens Yrkeshögskola bedrivs på heltid och är schemalagd cirka 16 timmar i veckan. Studierna ger dig 400 yrkeshögskolepoäng fördelade på 12 kurser. Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från CSN.

Efter utbildningen kan du arbeta med socialt arbete som behandlingspedagog eller socialpedagog inom olika verksamheter. Det kan exempelvis vara HVB-hem för unga och vuxna, SIS-institutioner med ungdoms- eller missbruksvård, socialpsykiatri eller skola.

Utbildningen passar dig som vill arbeta till exempel som behandlingsassistent, flyktinghandledare, boendestödjare och socialpedagog.

Kursinnehåll på utbildningen till behandlingspedagog/socialpedagog

 • Etik, mänskliga rättigheter och värdegrund, 20 Yhp.
 • Examensarbete/fördjupningsarbete, 25 Yhp.
 • Juridiska grunder för socialpedagoger, 20 Yhp
 • LIA I, lärande i arbete, 40 Yhp.
 • LIA II, lärande i arbete, 75 Yhp.
 • Migration och integration, 30 Yhp.
 • Psykologi, 40 Yhp.
 • Samhällsperspektiv, 25 Yhp.
 • Socialpedagogik, 30 Yhp.
 • Socialpedagogik II, 30 Yhp.
 • Socialpsykiatri och beroendeproblematik, 35 Yhp.
 • Socialt behandlingsarbete med barn och ungdomar, 30 Yhp.

Utbildningen har ett nära samarbete med Stockholms Stadsmission både när det gäller LIA-platser och föreläsare till kurserna.

Mer information om behörighet och urval

Här nedanför hittar du mer information om behörighet, urval, hur du söker, vanliga frågor och utbildningsplan.

Det bästa med utbildningen är att den är så pass bred att den ger en möjlighet att söka till olika yrkesroller inom till exempelvis socialvård, missbrukarvård och kriminalvård.

Newton Mubiru, årskurs 1, behandlingspedagogutbildningen