Uppdragsutbildning på Stadsmissionens Yrkeshögskola

studerande
Har ni behov av att kompetensutveckla er personal? Stadsmissionens Yrkeshögskola erbjuder både längre och kortare utbildningar anpassade efter era behov.

Stadsmissionens Yrkeshögskola kan erbjuda yrkeshögskoleutbildningen till behandlingspedagog/socialpedagog som en uppdragsutbildning till arbetsgivare som har behov av att vidareutbilda sin personal.

Vidareutbilda personal till behandlingspedagog/socialpedagog

Stadsmissionens Yrkeshögskolas uppdragsutbildning till behandlingspedagog/socialpedagog kan vara ett bra alternativ för personal som har flerårig yrkeserfarenhet inom yrkesfältet men som saknar formell utbildning.

Utbildningen kan erbjudas i kombination med validering så att den anställde kan komplettera tidigare förvärvade kunskaper och kompetenser med delar av kursutbudet för att kunna erhålla en yrkeshögskoleexamen som behandlingspedagog/socialpedagog.

Utbildningen sker i distansform och innebär att studenten arbetar parallellt med sina studier.

Skräddarsydda korta kurser

Vi har också möjlighet att skräddarsy utbildningar efter arbetsgivares behov inom arbetsfältet socialt arbete. Det skulle till exempel kunna vara en kurs i Motivational Interview eller socialtjänstens lagstiftning. Om detta kan passa er, ta kontakt med utbildningsledare Monica Thuresson för en dialog kring upplägg och innehåll.

Monica Thuresson
Stadsmissionens Yrkeshögskola
Uppdragssamordnare | Lärare