YH Flex Behandlingspedagog/socialpedagog

gången YH-flex
Har du mångårig yrkeserfarenhet och stor kunskap av socialpedagogiskt arbete, socialt arbete eller beteendevetenskap och önskar få validera den för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till behandlingspedagog och socialpedagog?
Sök vår utbildning YH-flex!

YH-flex riktar sig till dig som har betydande yrkeserfarenhet från branschen och därigenom införskaffat dig kunskaper, kompetenser och färdigheter som skulle kunna användas för att tillgodoräkna dig stora delar av vår utbildningsplan. Detta är ett sätt att korta ner din utbildningstid.

Utbildningen börjar 26 oktober och inleds med en omfattande validering där dina kunskaper prövas mot vår utbildning. Valideringen går ut på att synliggöra de kunskaper och kompetenser som du redan har så att de kan erkännas inom det formella utbildningssystemet. I januari 2021 kommer du att erbjudas en individuell utformad utbildningsplanering för att nå examen så fort som möjligt. Utbildningstiden beror på dina tidigare förkunskaper och erfarenheter. 

Du behöver samla in betyg och intyg som styrker dina kunskaper. Det kan handla om gymnasiebetyg och betyg från övriga eftergymnasiala utbildningar som du har genomgått. Det är också intressant med intyg från kurser du fått gå på arbetsplatsen eller på tidigare arbetsplatser kopplat till socialt arbete.

Utbildningen kommer att ges på distans, dock kommer själva valideringsarbetet ske i skolans lokaler i Stockholm. 

Vi har 20 platser.

Ansökan 

Ansökan är öppen 10 september - 30 september och du söker kursen på YH-antagningens ansökningssida

Behörighet

För att söka denna utbildning krävs grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Specifikt innebär det:

  • Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Mer detaljerad information finner du i vår utbildningsplan nedan.
  • Särskild behörighet: Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper. Psykologi 1/psykologi A (50p) och Samhällskunskap 2/samhällskunskap B (100p).

Dokument som kan användas i valideringsarbetet ska även bifogas din ansökan samt personligt brev där du berättar om dig själv och dina erfarenheter samt förväntningar på utbildningen.

Dina dokument ska vara i formaten pdf, jpeg eller jpg. Vi kan inte öppna andra former av dokument. Vi godtar ej bilder från antagning.se. Ditt personliga brev måste du spara ner som pdf innan du bifogar det.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet ska du åberopa reell kompetens i din ansökan. Ladda då upp de dokument som styrker dina färdigheter så att vi kan förhandsgranska dem. Du blir därefter kallad till validering för att kartlägga och bedöma din samlade kompetens. Det är viktigt att du genom intyg kan styrka din kompetens! 

Om du saknar godkänt betyg i psykologi 1 eller samhällskunskap 2 för att nå behörighet, ska du i din ansökan åberopa reell kompetens. Du kommer då få göra skolans kunskapsprov i kursen/kurserna. På Skolverkets hemsida kan du läsa om kursinnehåll i dessa kurser, det är det vårt kunskapsprov testar dig på. 

Du kan INTE ansöka om reell kompetens om du saknar tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildning från socialt arbete. Det är endast den formella behörigheten du kan ansöka reell kompetens för.

Urval

Är det fler sökande än det finns platser, görs urvalsprov under vecka 41.

Provet är består av tre delar: en skriftlig del och en muntlig del där du uppmanas att reflektera över ett etiskt dilemma utifrån olika etiska perspektiv. Proven avser att mäta mäta förmåga till etisk reflektion, förmåga att följa instruktioner samt förmåga att uttrycka sig själv. Den tredje delen är en kortare intervju. 

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad, dock kan du inte få CSN under valideringsarbetet. Utbildningen går att studera deltid (minst 50%) eller heltid. 

 

 

Läs mer på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2020/Nu-erbjuder-YH-flex-ett-snabb…

Monica Thuresson
Stadsmissionens Yrkeshögskola
Uppdragssamordnare | Lärare
Jenny Rosvall
Stadsmissionens Folkhögskola/Stadsmissionens Yrkeshögskola
Studie- och yrkesvägledare