Kortkurs: Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Enligt Socialstyrelsen (2023) drabbas kvinnor oftare av upprepat och mer allvarligt våld och många barn upplever och bevittnar våld i sin familj. Förövaren är i majoriteten av fallen en man.

Utbildningen i korthet

För dig som arbetar med eller kan komma i kontakt våldsutsatta och önskar fördjupa dina kunskaper

Utbildningen anpassas efter arbetslivets och de studerandes behov

Distansstudier

Flexibelt studieupplägg med schemalagda föreläsningar som spelas in 

I samverkan med aktuell forskning och kliniker i branschen.

Vi har 30 studieplatser, utbildningen är CSN-berättigad. 

Fördjupad kunskap

Alla sektorer i samhället som kommer i kontakt med våldet och dess konsekvenser behöver kunskap för att kunna upptäcka och agera på ett korrekt sätt. Sedan 2017 har Sverige en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Den här utbildningen passar dig som idag arbetar inom till exempel socialt arbete, hälso- och sjukvård, pedagogisk verksamhet, kvinnojour och polisen och önskar få fördjupade kunskaper inom området. 

Du studerar:

 • Normaliseringsprocessen
 • Våldets olika uttryckssätt
 • Särskilt utsatta grupper
 • Uppbrottsprocessen
 • Riskbedömningsinstrument
 • Samtalsmetodik
 • Ansvarsfördelning mellan olika samhällsinstanser
 • Lagstiftning kopplat till verksamhetsområdet
 • Kursen ges på 50% studietakt, under 10 veckor.
 • Kursen omfattar 25 yrkeshögskolepoäng.
 • Du studerar 6 timmar lärarledd undervisning varannan vecka.
 • All undervisning sker på distans, inga fysiska träffar.
 • Alla föreläsningar spelas in och lärare finns tillgängliga mellan de digitala mötena.
 • Reflekterande seminarium.

Urval

Vid fler sökande än det finns platser, sker ett urval utifrån yrkeserfarenhet där de 30 sökande med längst arbetslivserfarenhet inom relevant område får erbjudande om plats. Det är därför viktigt att du genom intyg visar vad du har för erfarenhet.

Kontaktperson

Monica Thuresson

Stadsmissionens Yrkeshögskola

Tf chef | Lärare | Utbildningsledare 

monica.thuresson@stadsmissionensyh.se

08-684 235 36