Uppdragsutbildning

Har ni medarbetare som behöver kompetensutveckling eller fortbildning för att uppfylla formella utbildningskrav i yrket?

Stadsmissionens Yrkeshögskola erbjuder en eftergymnasial uppdragsutbildning, där vi validerar och utbildar. Studieformen är anpassad till medarbetare som samtidigt arbetar. Hur lång utbildningen är beror på den studerandes förkunskaper och erfarenheter.

Utbildningen i korthet

Validering för att synliggöra kunskaper och kompetenser

Individuell utformad utbildningsplanering

Går att kombinera med arbete

Skräddarsydda korta kurser

Vi har möjlighet att skräddarsy utbildningar efter arbetsgivares behov inom arbetsfältet socialt arbete. Det skulle till exempel kunna vara en kurs i Motivational Interview eller socialtjänstens lagstiftning. Om detta kan passa er, ta kontakt med utbildningsledare Monica Thuresson för en dialog kring upplägg och innehåll.

Kontaktperson

Monica Thuresson

Stadsmissionens Yrkeshögskola

Tf chef | Lärare | Utbildningsledare 

monica.thuresson@stadsmissionensyh.se

08-684 235 36