Introduktionsprogram


Programinriktat val och Individuellt alternativ


Du som saknar betyg från grundskolan och inte är behörig till ett nationellt program kan gå ett introduktionsprogram.

Vad kul att du är intresserad av Grillska Liljeholmen!

Vilka program är du intresserad av?

Något fick fel, försök igen eller kontakta oss via telefon eller mail. Kontrollera att nödvändiga fält är ifyllda.

Tack!

Vi kommer att hålla dig uppdaterad om kommande aktiviteter inför gymnasievalet.

Grillska Gymnasiet i Liljeholmen erbjuder två introduktionsprogram. När du har gått något av programmen är du behörig till ett nationellt program. Introduktionsprogram kan också leda till jobb eller en yrkesutbildning. På introduktionsprogrammen utgår vi från dina förutsättningar och vi gör en individuell studieplan anpassad för dina behov. 

Våra Introduktionsprogram:

Programinriktat val

Du läser de ämnen som du saknar för behörighet till gymnasieskolan, samtidigt som du går på något av våra yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Då läser du ett gymnasieprogram tillsammans med elever på gymnasiet samtidigt som du slutför grundskolan. 

Introduktionsprogramen i korthet

Undervisning utifrån elevens förkunskaper

Individuell studieplan

Som alternativ på alla yrkesprogram (Programinriktat val)

Förstärkt mentorskap

Små undervisningsgrupper (Individuellt alternativ)

Programinriktat val

Behörighet

Du är behörig till programinriktat val om du har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:

  • Svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och tre andra ämnen (EE)
  • Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och fyra andra ämnen (EE)
  • Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och fyra andra ämnen (EE)
  • Svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och nio andra ämnen (ES)

Så söker du

Programinriktat val, Priv, är hos oss inriktat mot fortsatta studier på de yrkesprogram skolan erbjuder. Du söker programmet via Gymnasieantagningen under Grillska Gymnasiet Liljeholmen och programinriktat val på just det yrkesförberedande program du är intresserad av att gå.

Individuellt
alternativ

Om programmet

  • Hos oss anpassas undervisningen utifrån dina behov och förutsättningar. Vi utformar för dig.
  • Du studerar i mindre grupper.
  • Du läser grundskoleämnen där du saknar godkänt betyg. Om du läst färdigt ett grundskoleämne kan du fortsätta på gymnasienivå.
  • Du har möjlighet till praktik varvat med studier.
  • Vi har ett förstärkt mentorskap för dig.

Så söker du

För att söka till individuellt alternativ, ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.

Vill du veta mer?

Lämna namn och telefonnummer så hör vi av oss

Vad kul att du är intresserad av Grillska Liljeholmen!

Vilka program är du intresserad av?

Något fick fel, försök igen eller kontakta oss via telefon eller mail. Kontrollera att nödvändiga fält är ifyllda.

Tack!

Vi kommer att hålla dig uppdaterad om kommande aktiviteter inför gymnasievalet.

Kontaktpersoner

Vivi Johansson

Studie- och yrkesvägledare
Grillska Liljeholmen
vivi.johansson@grillska.se
072-401 35 80

Jörgen Ström

Lärare Grillska Liljeholmen

jorgen.strom@grillska.se

Alla våra program