Om Grillska Liljeholmen

På Grillska arbetar vi efter en pedagogisk modell med fokus på lärande och kunskapsutveckling. Utbildningarna utmärks av samhällsengagemang, entreprenörskap och hälsa, och har en tydlig verklighetsanknytning, oavsett vilket program du väljer. Vi satsar mycket på skolans elevhälsoteam som stöttar när du behöver och jobbar för att alla ska vara trygga, må bra och nå sina mål. 

Vi vill vara den bästa skolan för dig som väljer oss. Här finns en levande värdegrund som utgår från allas lika värde. Medmänsklighet och tolerans är grundläggande för oss – alla ska få möjlighet att växa.

Därför sätter vi stort värde på det personliga mötet. Vi vill att du ska lyckas och genom höga förväntningar både på dig och på oss själva ger vi dig de bästa förutsättningarna. Målet är att du ska ta studenten med goda kunskaper, en positiv självbild, ett samhällsengagemang och en vilja att bidra till ett bättre samhälle för alla. 

Grillska Liljeholmen är:

Samhällsengagemang

Varje dag diskuterar vi aktuella händelser och nyheter som ett sätt att uppmuntra till samhällsengagemang. Du får också jobba med olika samhällsförbättrande projekt. Det kan exempelvis handla om att anordna ett event för att lyfta mänskliga rättigheter. Vi samarbetar även med Stockholms Stadsmission i olika projekt.   

Kvalitet och utveckling

För att hålla hög kvalitet jobbar vi på Grillska med flera pedagogiska projekt och utveckling kring betyg och bedömning och socialt entreprenörskap. Allt kopplat till modern forskning.

En skola utan vinst

Grillska Gymnasiet drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse och är en friskola utan vinstsyfte. Skolan är icke-konfessionell och politiskt obunden. Det finns sex Grillska Gymnasieskolor och en Anpassad gymnasieskola. .

Lärarledd undervisning

Undervisningen på Grillska utgår från det personliga mötet och alla lektioner leds av engagerade och kunniga lärare. Vi strävar efter att undvika håltimmar och i klassrummet arbetar du precis som i arbetslivet i längre, sammanhållna arbetspass. 

Trygghet och trivsel 

En förutsättning för att nå dina kunskapsmål och utvecklas som person är att du känner dig trygg och mår bra. Därför finns elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och speciallärare eller specialpedagog på plats på våra skolor. Det finns också studie- och yrkesvägledare för att du ska kunna diskutera individuella val och din framtid.

Våra förväntningar
på dig

Medmänsklighet och respekt för varandras olikheter är grundläggande på Grillska Gymnasiet. Här ska alla ha en plats och kunna växa. Det betyder att vi förväntar oss att du respekterar dina lärare och andra elever, bidrar till arbetsro och gemenskap, kommer i tid, utmanar dig själv att nå längre, tror på din egen förmåga och andras. Vårt motto är därför enkelt och tydligt: Allting som vi vill kan vi göra. 

Entreprenörskap

I samarbete med Ung Företagsamhet (UF) får du chans att testa att starta och driva eget företag. Det ingår en kurs i entreprenörskap på alla program på Grillskas gymnasieskolor.

Grillskas pedagogik

Präglas av samhällsengagemang, entreprenörskap, hälsa, bildning och kultur.

Utgår från det personliga mötet i undervisningen och delaktighet. Vi skapar utbildning tillsammans.

Lärarledd undervisning i längre sammanhållna pass.

Verklighetsanknuten utbildning med UF-projekt och uppgifter från verkliga uppdragsgivare.

Medmänsklighet är en grundläggande värdering. Här har alla en plats och kan växa.

Stark elevhälsa. Vi arbetar för att alla ska vara trygga, må bra och nå sina mål.