Distansundervisning på Grillska Örebro

covid-19
2020-12-04
Från och med måndag den 7 december går vi över till distansundervisning för alla våra elever.

Från och med måndag 7 december 2020, fram till jullovet den 18 december kommer skolan i linje med regeringens rekommendationer att övergå till distansstudier.

Vi har bedrivit undervisning helt på distans under våren, samt i viss omfattning under höstterminen så skolan är väl förberedd och bekant med vad som krävs i denna undervisningsform.

Skolan kan ta emot elever för att genomföra moment som inte går att skjuta upp eller genomföra på distans. Det gäller exempelvis praktiska moment i undervisningen, nationella prov och andra examinationer.  

För studerande på vår skola innebär det att:

  • Eleverna får utbildning i form av distansundervisning enligt ordinarie schema.
  • Eleverna kommer att få undervisning via digitala lektioner genom Google Classroom. Närvaro och aktivt deltagande på lektionerna är lika viktigt under distansundervisningen som på fysiska lektioner på plats i skolan.
  • De elever som av olika anledningar behöver få undervisning på skolan kommer att kunna få det. Detta görs upp med respektive mentor.
  • Eleverna ska se till att de har sin dator (och annan eventuell utrustning) hemma för att kunna dela i distansundervisning från och med måndag 7 december. Elever som inte har dator eller utrustning hemma på måndag behöver kontakta skolan.
  • APL pågår fortsatt som tidigare.
  • Elevhälsopersonal finns tillgänglig som vanligt. Kontaktuppgifter finns på hemsida.
  • Elever som vill hämta matlåda anmäler detta till alma.eriksson@grillska.se. Vi återkommer under vilka former.

Har ni frågor kontakta gärna mig

Vänligen

Kristoffer Carlring
Rektor
070-425 65 60

Kristoffer Carlring Rektor Grillska Örebro
Kristoffer Carlring
Grillska Örebro
Rektor, Lärare matematik