Grillska Örebro på TMO-utbildning

Grillska Örebro på TMO-utbildning
2019-02-06
Under våren så kommer vårt elevhälsoteam att gå en utbildning i Trauma medveten omsorg (TMO).

Skolverket i samarbete med Rädda Barnen utbildar sedan 2015 ”viktiga vuxna” i Trauma medveten omsorg (TMO). TMO är ett forskningsbaserat förhållningssätt för personal inom skola, socialtjänst, familjehemsvård och HVB som grundar sig i aktuell forskning om barn som trauma och barns utveckling. Utbildningen leds av landets främsta psykologer på området. Under våren 2019 genomför elevhälsoteamet och några lärare från Grillska Gymnasiet i Örebro utbildningen tillsammans med Karolinska gymnasiet.

Camilla Steen Studierektor
Camilla Steen
Grillska Örebro
Biträdande rektor, Lärare svenska och språkintroduktion