Info skolstart vt-21 på Grillska Örebro

2020-12-18
Vårterminen startar måndagen den 11 januari.

Första två skolveckorna (11-22 januari) kommer vi fortsätta att ha distansundervisning för alla klasser och man följer sitt schema. Det är viktigt att ni regelbundet går in och tittar i våra informationskanaler på Elits, webben, google classrom och i våra sociala kanaler för där uppdaterar vi vår info om det kommer nya besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten angående gymnasieskolan.

Vi önskar alla våra elever och vårdnadshavare en God jul och Gott nytt år!

Vänligen,

Kristoffer Carlring
Rektor
070-425 65 60

Kristoffer Carlring Rektor Grillska Örebro
Kristoffer Carlring
Grillska Örebro
Rektor, Lärare matematik