Grillska Gymnasiets vård- och omsorgsprogram ändrar inriktning

pensionärer på äldreboende
Äldreomsorgen i Sverige skriker efter duktiga och utbildade undersköterskor då gruppen som är 80 år eller äldre förväntas stiga med 76% fram till 2035. Grillska Gymnasiet tar därför ett stort kliv åt rätt håll när vi nu ändrar vår inriktning på Vård- och omsorgsprogrammet mot äldrevård och även fördjupar vårt samarbete med Stora Sköndal, en stiftelse som utan vinstintresse arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning.

Grillska Gymnasiet kommer till hösten att profilera vård- och omsorgsprogrammet mot äldrevård, för att ännu bättre kunna svara upp mot branschens behov och kunna ge eleverna en gedigen utbildning med kurser som ger dem ännu bättre kunskap och kompetens för att i framtiden jobba med äldre. 

-Jag ser fram emot denna positiva förändring då våra elever, blivande undersköterskor kommer ha precis den kompetens och kunskap som branschen efterfrågar och där jobben finns. Vi har tänkt på detta ett tag och det känns extra viktigt i tider som dessa att kunna erbjuda en sådan inriktning, säger Åsa Hedman, rektor på Grillska Gymnasiet.

Fördjupat samarbete med Stora Sköndal

I och med denna förändring fördjupar skolan också sitt tidigare samarbete med Stora Sköndal. Detta samarbete kommer inte bara ge skolan möjlighet att erbjuda eleverna bra praktikplatser i en intressant organisation utan även ge alla elever inblick i verksamhetens olika delar, få möjlighet att träffa undersköterskor och sjuksköterskor och även att Stora Sköndal med sin kompetens kan hjälpa skolan att göra vård- och omsorgsprogrammet intressant för våra elever.

Helena Gille, äldreomsorgschef på Stora Sköndal berättar varför ett samarbete med Grillska är så intressant:

-Samarbetet med Grillska gymnasiet har växt fram under de senaste åren och har framförallt handlat om samarbete gällande lärlingsprogrammet. Det som gör att vi vill samarbeta med just Grillska är att vi har en liknande värdegrund och vi är två stiftelser som jobbar aktivt med värdegrundsarbete vilket ger en väldigt fin bas att stå på. Att samarbeta med en skola som utbildar framtidens medarbetare känns väldigt meningsfullt och det ger oss även möjligheten att tillsammans forma morgondagens medarbetare. Ett långsiktigt samarbete gör att vi får vara med och göra utbildningstiden meningsfull för eleverna och det ger oss möjlighet att visa vilket roligt och meningsfullt jobb undersköterskan har inom äldreomsorgen. 

Varför en inriktning mot äldrevård?

Enligt statistik från SCB publicerad 2016 i rapporten “Stora insatser krävs för att klara 40-talisternas äldreomsorg.”, kommer gruppen 80 år och äldre att öka med 76% mellan 2015-2035. Vi behöver därför både fler som söker vård- och omsorgsprogrammet, som förstår hur viktigt arbetet inom äldreomsorgen är och en utbildning som ger rätt kompetens.

-Arbetet som undersköterska inom äldreomsorgen skiljer sig ganska ordentligt från arbetet som undersköterska på sjukhus. Inom äldreomsorgen är det helt andra saker som är viktiga att kunna och det är också ett arbete där undersköterskan får en helt central roll. Undersköterskans arbete inom äldreomsorgen kräver kompetens gällande planering, logistik, kommunikation, digital teknik, men också naturligtvis kunskap om olika sjukdomstillstånd. Undersköterskan i äldreomsorgen är den som samordnar omsorgsinsatserna och som säkerställer att den eller de boenden man själv är ansvarig för kan få en bra dag. Utifrån den enskildes förutsättningar och möjligheter. Dessutom behöver undersköterskan inom äldreomsorgen vara bra på att arbeta tillsammans med andra yrkeskategorier i team och kunna leda möten med andra i teamet där undersköterskan blir den boendes förlängda arm, säger Helena Gille.

Har du frågor kring programmet, kontakta Charlotta Törnell, programansvarig Vård- och omsorg, charlotta.tornell@grillska.se.