Rana vill hjälpa människor - men även bli arkitekt

Elev, samhällsvetenskap Grillska gymnasiet
Rana Sumaah vill bli arkitekt, men brinner även för att hjälpa människor. Det började med att ett par elever på skolan väckte Ranas intresse för att hjälpa nyanlända människor som kommer till Sverige på flykt.

På centralen 2015 var flera hjälporganisationer på plats. Vissa volontärer övernattade på centralen i Stockholm för att ha en beredskap att ta emot tåg på natten. Tåg kunde anlända vilken tidpunkt som helst på dagen. Rana berättar att hon spenderade mycket tid på perrongen under vissa perioder, ibland en hel helg och ofta efter skolan. Ibland följde hon med i ambulansen när det var som mest akut, för att hjälpa till som tolk.

Lärdomen från detta är att när du arbetar som volontär sätter du dem du hjälper i första rummet och dig själv i det andra. Erfarenheterna av arbetet på Centralen ser Rana att hon kan använda nästa gång hon ska åka iväg som volontär, både under gymnasiet och när hon har slutat gymnasiet.

Att hon trivs på skolan råder inget tvivel om.

– Det är lätt att hitta andra som jag har saker gemensamt med som kanske inte går i min egen klass. Vi får ha olika kurser med andra program. Stämningen är god bland studiekamraterna. Vilket gör att jag trivs.

Anledningen till att hon valde Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap är att kunna komma in på arkitektlinjen efter gymnasiet. Men hon vill inte släppa volontärsarbetet, det är något hon vill fortsätta med efter studierna samtidigt som hon gör andra saker. En anledning till att hon valde Grillska Gymnasiet Stockholm är att hon vill åka runt i världen och hjälpa andra människor med biståndsarbete.

– Det skulle det vara kul att hjälpa barn som behöver hjälp, till exempel på ett barnhem.

På frågan vad som är roligaste skrattar hon och säger att det är matematik trots att hon går samhällsvetenskaplig linje. Det kanske inte är så konstigt svar eftersom hon sedan vill läsa vidare till arkitekt. Det som är bra med Grillska Gymnasiet berättar Rana är att det går att välja till kurser beroende på vad du vill göra efter gymnasiet. Till exempel om du vill läsa vidare på universitet och ha högre chans att komma in. Hon har bland annat valt att utöka sina studier med naturkunskap 2.

Josefin Thelin
Grillska Stockholm
Lärare