Gymnasiesärskolan: Hälsa, vård och omsorg - inriktning barn och fritid

Elever från gymnasiesärskolan, Hälsa, vård och omsorg
Är du intresserad av hälsa, vård och omsorg? Tycker du att det är roligt med barn? På Grillskas gymnasiesärskolas inriktning Barn och fritid går du i en liten klass och har nära kontakt med dina lärare. Från andra året har du APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) två dagar i veckan på en förskola eller ett fritidshem.

Programmet Hälsa, vård och omsorg, med inriktning barn och fritid, är för dig som tycker att det verkar roligt att arbeta på förskola eller fritidshem. Du får lära dig mycket om barns utveckling och hur man ska leva för att må bra. Du lär dig också att möta olika människor och förstå deras behov.  

Trygg miljö och gemenskap

Alla som går på gymnasiesärskolan går på en skolenhet som heter Opalen. Där träffar du och lär känna många nya kompisar och lärare. Du går i en klass med cirka åtta elever. Din mentor och dina övriga lärare möter dig utifrån dina förutsättningar och ger dig både pedagogiskt och socialt stöd. Du får också hjälp och stöd av specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare.

Du går en yrkesutbildning

Det här programmet är en yrkesutbildning. Första året får du en grund i många ämnen och i åk 2-4 blir det fokus på just inriktningen barn- och fritid, både i skolan och på APL. Vi tycker att det är viktigt att du som elev utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Det vi arbetar med på lektionerna är kopplat till den yrkesutbildning du går och lektionerna ska vara roliga, intressanta och viktiga för just dig. 

Målet efter studietiden hos oss är att du får ett arbete eller deltar i någon annan intressant verksamhet och att du fått en personlig, stabil grund för framtiden.


Bra lärare & blandade klasser i vissa ämnen. Tidig APL ger mer kunskap. På andra skolor kan praktiken börja i årskurs 4, men här börjar den redan i årskurs 2.

Vi blir jättestolta för vi lär oss jättemycket på praktiken

Barnen blir glada när jag kommer till förskolan, då blir jag lycklig!

Elever i årskurs 2
 

Josefin Skugge
Grillska Stockholm
Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiesärskolan och Individuellt alternativ.
Pernilla Richette
Grillska Stockholm
Specialpedagog Opalen
Ansvarig för antagning till Introduktionsprogram och Gymnasiesärskola.
Maila "antagning.opalen@grillska.se" för frågor.

Korta fakta

Programmet för hälsa, vård och omsorg - inriktning barn och fritid

  • En yrkesutbildning
  • APL två dagar i veckan
  • Små klasser
  • Pedagogiskt och socialt stöd